Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αγρο-διατροφική αλυσίδα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την επιλογή συμμετεχόντων και για 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής σε αυτό

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε νέους οι οποίοι φιλοδοξούν να δραστηριοποιηθούν σε όλο το φάσμα της αγρο-διατροφικής αλυσίδας, εργαζόμενους, πτυχιούχους ή ακόμη και φοιτητές που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους ικανότητες διοργανώνει τo Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα του προγράμματος είναι η “Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση” και με αφορμή αυτό προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την επιλογή συμμετεχόντων και για 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μετά από αξιολόγηση των φακέλων τους, δηλαδή των πανεπιστημιακών τους προσόντων, της συνάφειας των σπουδών τους και τυχόν εμπειρίας τους στο αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό (certificate) επιτυχούς συμμετοχής.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση σε τομείς-κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελλάδας: αγροτική παραγωγή, τουρισμός, θαλάσσια πολιτική», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, ενώ την εποπτεία του συγκεκριμένου σεμιναριακού κύκλου έχει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet και Αναπληρωτής Πρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απαιτήσεις προγράμματος

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ανταποκριθούν στις παρακάτω απαιτήσεις:

  • να παρακολουθήσουν συστηματικά τις ενότητες του σεμιναρίου
  • να συμμετέχουν ενεργά υπό την επίβλεψη των συντονιστών του προγράμματος
  • vα παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν ενεργά στην επιστημονική ημερίδα

Επιστημονική ημερίδα

Η ημερίδα θα αποτελέσει το επιστέγασμα του εκπαιδευτικού προγράμματος και θα δώσει τη δυνατότητα για τη συνολική εξέταση του αντικειμένου του από πανεπιστημιακούς, τεχνοκράτες και πολιτικούς σε ευρύτερους και πιο εξειδικευμένους τομείς.

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, προσφέρεται η δυνατότητα για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και εφόσον το προτεινόμενο θέμα εντάσσεται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Κέντρου. Οι εργασίες που θα κριθούν κατάλληλες θα δημοσιευθούν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου του Κέντρου.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης συμμετοχής και η ηλεκτρονική αποστολή της συνοδευόμενης από βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, ώρα 15.00.