Ελευσίνα, Καλαμάτα και Ρόδος για το τίτλο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας 2021

Ελευσίνα, Καλαμάτα και Ρόδος για το τίτλο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας 2021

Τρεις πόλεις προεπιλέγησαν στον διαγωνισμό για τον τίτλο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας 2021 στην Ελλάδα. Οι πόλεις αυτές είναι: η Ελευσίνα, η Καλαμάτα και η Ρόδος. Η πρόταση για την προεπιλογή έγινε από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που αξιολόγησαν τις αιτήσεις 14 διαγωνιζόμενων ελληνικών πόλεων μετά την ολοκλήρωση 4ήμερης συνεδρίασης στην Αθήνα.

Η προεπιλογή στις επικρατέστερες πόλεις για τον τίτλο θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις ενδιαφερόμενες πόλεις, υπό την προϋπόθεση ότι η υποψηφιότητά τους αυτή εντάσσεται σε μια πιο μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική με γνώμονα τον πολιτισμό.

Οι προεπιλεγμένες πόλεις έχουν διορία μέχρι το φθινόπωρο για να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους. Η κριτική επιτροπή θα συναντηθεί εκ νέου στην Αθήνα πριν από το τέλος του 2016 για να προτείνει την πόλη που θα αποτελέσει την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.

Το 2021, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για τέταρτη φορά μετά την Αθήνα το 1985, τη Θεσσαλονίκη το 1997 και την Πάτρα το 2006. Κατά το ίδιο έτος, θα υπάρχει επίσης μια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης στη Ρουμανία και μία σε μια υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια για προσχώρηση στην ΕΕ χώρα. Η προεπιλογή για τον διαγωνισμό στη Ρουμανία πραγματοποιήθηκε στις 7-10 Δεκεμβρίου 2015 και προτάθηκαν για προεπιλογή τέσσερις πόλεις (BaiaMare, Βουκουρέστι, Cluj και Τιμισοάρα). Η προεπιλογή μεταξύ πόλεων από υποψήφιες/δυνάμει υποψήφιες χώρες πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 και προτάθηκαν για προεπιλογή δύο πόλεις (Novi Sad της Σερβίας και Herceg Novi του Μαυροβουνίου).

Μετά την Wrocław (Πολωνία) και την Donostia-San Sebastián (Ισπανία) φέτος, το 2017 ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες θα είναι το Aarhus (Δανία) και η Πάφος (Κύπρος), το 2018 το Leeuwarden (Κάτω Χώρες) και η Βαλέτα (Μάλτα) και τέλος το 2019 ηMatera (Ιταλία) και το Plovdiv (Βουλγαρία). Η Ιρλανδία και η Κροατία θα φιλοξενήσουν την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2020.