Τις ελληνικές φυλές αιγοπροβάτων «ψηφίζουν» οι ειδικοί επιστήμονες

Κρήτη: Μέχρι τις 7/10 οι αιτήσεις για ένταξη βοσκήσιμων εκτάσεων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στις ελληνικές φυλές αιγοπροβάτων, έναντι εκείνων που εισάγουν οι περισσότεροι Έλληνες κτηνοτρόφοι, έδωσε εκ νέου σήμερα ο προϊστάμενος του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, δρ. Αθανάσιος Γκαρσέν.

Κατά την ομιλία του σε ημερίδα με τίτλο «Ελληνικές φυλές αιγοπροβάτων – προοπτικές σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία», στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, ο δρ. Γκαρσέν επισήμανε ότι ο εγχώριος πληθυσμός ζώων είναι άριστα προσαρμοσμένος στις συνθήκες της χώρας και αποδίδει υψηλής ποιότητας κρέας και γάλα για τις ανάγκες της αγοράς.

Επιπλέον, όπως πρόσθεσε, η ανθεκτικότητα που απέκτησε με την πάροδο των ετών στις ασθένειες και η εξαιρετική ικανότητα προσαρμογής στις αντίξοες εδαφοκλιματικές συνθήκες μειώνουν στο ελάχιστο τις απαιτήσεις του σε ιατροφαρμακευτική φροντίδα, σε σταυλικές εγκαταστάσεις και κυρίως σε ζωοτροφές. «Σε όλα αυτά, αν προστεθεί και η υψηλή ποιότητα των παραγομένων από αυτές ζωοκομικών προϊόντων, οι ελληνικές φυλές καθίστανται πλήρως ανταγωνιστικές έναντι των εισαγομένων» διευκρίνισε.

Αναφερόμενος στις φυλές του εξωτερικού, ο δρ. Γκαρσέν σημείωσε ότι «παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα προσαρμογής στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες» και επιπλέον ότι «οι επιλεγμένοι γεννήτορες με συγκεκριμένα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά που προέρχονται από το εξωτερικό έχουν υψηλό κόστος αγοράς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η απόσβεση της συγκεκριμένης επένδυσης στο πλαίσιο μιας εκτροφής».

Υπογράμμισε ακόμη: «Με την εισαγωγή ζώων, η χώρα μας αυξάνει την εξάρτησή της από εισαγόμενο γενετικό υλικό, με αποτέλεσμα να μην έχει τον απαιτούμενο έλεγχο και αυτάρκεια για την ανάπτυξη του κλάδου».

Πολλαπλά οφέλη από τις αυτόχθονες φυλές

Στην εισήγησή του ο επικεφαλής του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων αναφέρθηκε και στα πολλαπλά οφέλη της ελληνικής κτηνοτροφίας από τις αυτόχθονες φυλές.

  • Αξιοποιούν διαθέσιμους βοσκότοπους, την παραγωγή των οποίων μετατρέπει σε προϊόντα υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας, που διαφορετικά θα παρέμεναν ανεκμετάλλευτα.
  • Συμβάλλει στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της χώρας αποτρέποντας την εγκατάλειψη και ερήμωση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, εξασφαλίζοντας κύρια, ή συμπληρωματική, απασχόληση στους κατοίκους τους.
  • Παρέχει απασχόληση και εισόδημα στους τομείς της μεταποίησης, της εμπορίας και των μεταφορών, παράγοντας υψηλής θρεπτικής αξίας προϊόντα.
     
    Στις βασικές αρχές της εφαρμογής προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων και τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή τους, αναφέρθηκε στη δική της εισήγηση η γεωπόνος-ζωοτέχνης στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσημβρίας δρ. Σταματίνα Τριβιζάκη.

Όπως επισήμανε, τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης προσβλέπουν στην αθροιστική βελτίωση των αποδόσεων των ζώων που επέρχεται από την επιλογή των γεννητόρων της επόμενης γενεάς, μέσα από μια διαδικασία ελέγχου των αποδόσεων των προγόνων τους και του υπόλοιπου συγγενικού ζωικού πληθυσμού που μετέχουν στο πρόγραμμα.

Σημείωσε, δε, ότι για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων είναι απαραίτητη η διάκριση ενός πληθυσμού με ξεχωριστά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή μιας φυλής (εξασφάλιση καθαροαιμίας), η ύπαρξη μιας δομής των παραγωγών με σαφή και προκαθορισμένο στόχο αναφορικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης και συνέπεια στις οδηγίες του εξειδικευμένου προσωπικού, σχετικά με τις τεχνικές ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος επιλογής.
 
Την ανάγκη οι αιγο-προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις να γίνουν «επιχειρήσεις» και να οργανωθούν, ώστε να παράγουν προϊόντα ποιότητας, με ταυτότητα προέλευσης, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και στην αυξανόμενη κοινωνική ευαισθησία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, υπογράμμισε κατά την ομιλία της στην ημερίδα η γεωπόνος-ζωοτέχνης στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Θεσσαλονίκης δρ Άννα Παμπουκίδου.

Όπως επισήμανε, ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας αποτελεί ένα «εκτεταμένο βιολογικό εργοστάσιο μετατροπής γεωργικών προϊόντων και βοσκήσιμης ύλης σε πολύτιμα ζωϊκά προϊόντα» και «παρουσιάζει τάσεις εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, στο πλαίσιο των προσπαθειών προσαρμογής του στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις».

Αυτά τα νέα δεδομένα και οι απαιτήσεις αφορούν την αγορά, με τη βασική απαίτηση να είναι χαμηλού κόστους και καλής ποιότητας γάλα και κρέας, και τις συνθήκες εκτροφής και ευζωίας των ζώων. Καθοριστικής σημασίας παράμετρος αποτελεί -όπως εξήγησε η ίδια- η επιλογή του γενετικού υλικού. Ως εκ τούτου, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ελληνικές φυλές ζώων, κατέληξε η δρ. Παμπουκίδου.