Αλλαγές στην εφαρμογή για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Αλλαγές στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ για την ορθολογική χρήση φαρμάκων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το θεσμό της συνταγογράφησης, (θεσμοθετήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων) ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας της υπάρχουσας ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ αυτό συμβαίνει προκειμένου η εφαρμογή αυτή να εμπλουτιστεί με στοιχεία και παραμέτρους που συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των σκοπών της.