Επιδότηση της αποταμίευσης για την στήριξη των χαμηλόμισθων

Ενα πρωτοποριακό πρόγραμμα στη Μ. Βρετανία προσφέρει και ενισχύει καταθέτες και τράπεζες

Επιδότηση της αποταμίευσης για την στήριξη των χαμηλόμισθων

Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση πλήττει τα εισοδήματα μεγάλου αριθμού πολιτών σε πολλές χώρες, η αποταμίευση αποτελεί για πολλούς «μακρινό όνειρο». Τα έσοδα των εργαζομένων αναλώνονται κυρίως σε μηνιαίες δαπάνες επιβίωσης και σε ανελαστικές υποχρεώσεις, ενώ τα χρήματα που μπορεί κάποιος να αποταμιεύσει είναι μηδενικά ή ελάχιστα. Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί, έχουν ως συνέπεια να πλήττονται κυρίως πολίτες με χαμηλά εισοδήματα.

Για τη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων στη Μ. Βρετανία ανακοινώθηκε η επιδότηση της αποταμίευσης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιδοτούμενης αποταμίευσης, το λεγόμενο «Βοήθεια για αποταμίευση» (Help to save). Σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στο Λονδίνο, το πρόγραμμα αφορά όλους τους εργαζομένους που λαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις μερικής ή ολικής φύσεως.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποταμιεύουν έως 50 λίρες ανά μήνα και μετά από δύο χρόνια θα λαμβάνουν ως δώρο το 50% της αποταμίευσής τους, που ανέρχεται μέχρι το ποσό των 600 λιρών. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσουν το πρόγραμμα και να λάβουν νέα επιδότηση μετά από δύο χρόνια και επιπλέον άλλες 600 λίρες.

Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος αποτελεί ουσιαστικά ένα μέτρο στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της «ολοκληρωμένης επίθεσης κατά της φτώχειας».

Με το μέτρο αυτό, οι κυβερνώντες εκτιμούν ότι οι πολίτες χαμηλών εισοδημάτων θα ενισχύονται, όταν αποταμιεύουν ένα ποσό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, ενώ το συνολικό ποσό-επιδότηση που θα λαμβάνουν δεν θα ξεπερνά τις 1.200 λίρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μ. Βρετανία μεγάλος αριθμός ενηλίκων δεν δύναται να αποταμιεύσει ποσό άνω των 500 λιρών, ενώ 3,5 εκατ. πολίτες πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.