Η ηλικιακή διάρθρωση των αγροτών στην Ευρώπη

Η ηλικιακή διάρθρωση των αγροτών στην Ευρώπη

Κατά μέσο όρο, οι νέοι αγρότες αποτελούν το 6%, στο σύνολο τους αγροτικού πληθυσμού, με την Πολωνία να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα, αγγίζοντας το 12,3%. Από την άλλη μεριά βρίσκονται οι ηλικιωμένοι αγρότες, που εκπροσωπούν το 55% του συνόλου των αγροτών στον χάρτη των 27, με την Πορτογαλία (73,4%) να κρατάει τα σκήπτρα.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα διαμορφώνονται ως εξής: Αφενός, δεν βρισκόμαστε στη χειρότερη θέση, όπως συχνά πιστεύεται, καθώς το ποσοστό των νέων στην Ελλάδα είναι 6,5%, σε πολύ καλύτερη θέση από χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αφετέρου, παρατηρείται μείωση του αριθμού των νέων αγροτών, με αύξηση 3% ανά έτος την περίοδο 2000-2010. Η τάση αυτή φαίνεται να έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ο αριθμός των νέων αυξάνεται.

Χριστίνα Καραβοκύρη