Διαβούλευση στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινες διαδρομές σε όμορους Δήμους»

Ημερίδα και workshop στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινες διαδρομές σε όμορους Δήμους» από το ΚΕΑΝ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Το ΚΕΑΝ σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους Αθηναίων, Αγ. Αναργύρων-Καματερού και Δήμο Φυλής, προσπαθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινες διαδρομές σε όμορους Δήμους», να εντοπίσει τις διαδρομές πρασίνου που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές καθώς και των εγκαταλελειμμένων ή «κρυμμένων» σημείων και να προτείνει πιθανές παρεμβάσεις για τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ενοποίηση των διαδρομών αυτών.

Σε αυτή την κατεύθυνση ειδικότερα για το Δήμο της Αθήνας διοργανώνεται μια στρογγυλή τράπεζα, μια ανοιχτή διαβούλευση με επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου αλλά και ανοιχτή προς τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, για την ανταλλαγή απόψεων, σε σχέση με πως οι διαδρομές πρασίνου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν επιπλέον μέσω εκπαιδευτικών και περιπατητικών δραστηριοτήτων και ποιες οι σκέψεις της μελετητικής και εκπαιδευτικής ομάδας του ΚΕΑΝ αλλά και άλλων stakeholders και σχετικών οργανώσεων.

Μια ημερίδα-workshop για την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.30 μ.μ., στην αίθουσα ισογείου στο Σεράφειο ( Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη ) στο Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και να ανταλλάξουμε απόψεις για τη συνέχεια.

Η συνεργασία και η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών είναι καθοριστική για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι επιδιώκουμε μέσω αυτής της συνάντησης να επιτύχουμε την άμεση κατά το δυνατό συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής προτεραιότητας και δυσκολίας έργου πνοής για την Αττική

Το έργο «Πράσινες Διαδρομές σε Όμορους Δήμους» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις», στον Άξονα «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» στο Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» και στο Υπό-Μέτρο «Λ.3.6. Ανάπτυξη και

εφαρμογή μεθόδων, πολιτικών ή δράσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων», συνολικού προϋπολογισμού 45.250,00 Ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Δικαιούχος του έργου «ΠράσινεςΔιαδρομές σε όμορους δήμους» είναι το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στρογγυλής Τράπεζας

15.00 – 15.30: Προσέλευση – Εγγραφές συμμετεχόντων – Networking time

15.30 – 15.40: Παρουσίαση του έργου «Πράσινες Διαδρομές σε Όμορους Δήμους»

Δανάη Ιωάννου, Αρχιτέκτων Τοπίου MSc / Ειδική Επιστημονική Συνεργάτης Έργου 15.40 – 15.50: Το πράσινό και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δημήτριος Μπανούσης Μηχ. Χωροταξίας , Πολεοδομίας &Περιφερειακής Ανάπτυξης –

Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. 15.50-16.00: Πράσινες Διαδρομές και η σημαντικότητά της Βιοποικιλότητας για την Αθήνα

Νίκος Θυμάκης , Γεωπόνος, Σύμβουλος Πρασίνου – Επίτιμος Πρόεδρος ΕΣΕΦΥ 16.00 – 16.10: Συνέργειες για το πράσινό και προτάσεις

Γιάννης Γρύλλης Γεωπόνος – Synergia Hellenic Garden Team 16.10 – 16:20: Το πράσινό και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δημήτριος Μπανούσης Μηχ. Χωροταξίας , Πολεοδομίας &Περιφερειακής Ανάπτυξης –

Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. 16.20 – 16:30: Ο ρόλος των Υπαίθριων Πράσινων Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στη Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των Πολίτων «

Κανάκη Ματίνα Τ.Γεωπονίας, MSc Περιβαλλοντικής &Οικολογικής Μηχανικής, Γραμ. ΔΣ ΚΕΑΝ 16:30-16:40: Coffee Break

16:40: -18.00: Στρογγυλό τραπέζι – Ερωτήσεις – Συζήτηση – Εργαστήριο Διαβούλευσης

Συντονίζει ο Δημοσιογράφος- Γιώργος Ιγνάτιου

Χορηγός Επικοινωνίας η εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα  

 

-Διαφήμιση-