Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα βιο-προϊόντα νέας γενιάς

Απούσα η Ελλάδα

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα βιο-προϊόντα νέας γενιάς

Η επιλεκτική ανάπτυξη σύγχρονων μεταποιητικών κλάδων αποτελεί το μέσο με το οποίο η Ευρώπη σχεδιάζει να αναβαθμίσει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία. Ένας από τους έξι κλάδους που έχει επιλεγεί για το σκοπό αυτό είναι τα βιο-προϊόντα, δηλαδή τα προϊόντα που προέρχονται από βιολογικά υλικά και σχετίζονται άμεσα με τον αγροτικό τομέα.

Η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων που σχεδιάζει τη σύγχρονη εκβιομηχάνιση της Ευρώπης μέσω και της παραγωγής βιο-προϊόντων νέας γενιάς, ανακοίνωσε πρόσφατα τις προτεραιότητές της, που αφορούν:

 • Την εξισορρόπηση αντιμετώπισης των βιο-προϊόντων με τα προϊόντα βιο-ενέργειας.
 • Την επέκταση των μέτρων του Δεύτερου Πυλώνα που ισχύουν για τα βιοκαύσιμα και στα βιο-προϊόντα.
 • Τη χρηματοδότηση και ενίσχυση της συνεργασίας των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την επίδειξη νέων προϊόντων.
 • Τη δημιουργία κινήτρων για τη βιώσιμη μετατροπή βιομηχανικών μονάδων σε εγκαταστάσεις βιο-προϊόντων.
 • Την άμεση οικονομική υποστήριξη επιχειρήσεων που επενδύουν στην παραγωγή νέων προϊόντων.
 • Την ανάδειξη και εφαρμογή προτύπων υψηλών προδιαγραφών.
 • Τον προσδιορισμό ενδεικτικών στόχων για την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται και με άλλες κεντρικές πολιτικές, όπως η κλιματική αλλαγή.
 • Την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων για κάποιες κατηγορίες προϊόντων.
 • Την ενσωμάτωση βιοπλαστικών στα συστήματα ανάκτησης και κομποστοποίησης
 • ·Προϊόντα όπως μονωτικά υλικά, κονιάματα και σκυρόδεμα με βιολογικά στοιχεία, έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα και ανταγωνίζονται τα συμβατικά. Για το λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθεί η προβολή και η προώθησή της.
 • Τη μελέτη της χρήσης βιο-λιπαντικών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες δράσεις.
 • Την ενσωμάτωση των προϊόντων σε δημόσιες προκηρύξεις
 • Την κατηγοριοποίηση προϊόντων και τον εναρμονισμό επισήμανσης.
 • Την εκστρατεία προώθησης.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που σχεδίασε τις παραπάνω δράσεις, αποτελείται από 34 εκπροσώπους κρατών, ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και φορέων, χωρίς ωστόσο τη συμμετοχή Έλληνα εκπροσώπου. Η ελληνική απουσία από ένα νέο βιομηχανικό κλάδο ιδιαίτερα υψηλής προστιθέμενης αξίας που αφορά άμεσα και τη γεωργία, καταγράφεται ωστόσο και στο υπάρχον μεταποιητικό δυναμικό.

Απογραφή

Η ΕΕ κατέγραψε πρόσφατα τις υπάρχουσες βιομηχανίες που παράγουν πιο καινοτόμα βιο-προϊόντα. Για τον σκοπό αυτό, εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και χαρτοπολτού, υγρά βιοκαύσιμα, φαρμακευτικά, πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, τελικά προϊόντα που προέρχονται από βιο-προϊόντα.

Ο σκοπός της καταγραφής ήταν η αποτίμηση του μεγέθους και της δυναμικής του τομέα, των εμποδίων που ίσως υφίστανται, και της κατάλληλης υποστήριξής του απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό. Κατεγράφησαν συνολικά 56 είδη προϊόντων, που ανήκουν στα οργανικά οξέα, τα ειδικά αλκοολούχα, τα πολυμερή, τα σύνθετα υλικά και διάφορα προϊόντα του κλάδου των χρωμάτων, των βερνικιών, των διαλυτικών και λιπαντικών, που όλα έχουν ως βάση φυσικές πρώτες ύλες και αγροτικά προϊόντα.

Στην ΕΕ λειτουργούν 167 επιχειρήσεις, που κατέχουν 272 εγκαταστάσεις. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις διαθέτουν ή είναι θυγατρικές τρίτων χωρών. Το ¼ περίπου των μονάδων είναι εγκατεστημένο στη Γερμανία και ακολουθούν η Ολλανδία και σε μεγάλη απόσταση η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Βρετανία. Η Ελλάδα απουσιάζει από τον σχετικό πίνακα.

Νίκος Λάππας

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στην “Ύπαιθρος Χώρα” που κυκλοφορεί