Θέλω να ξεκινήσω την επαγγελματική μου πορεία ως αγρότης. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που θα μπορούσε να με στηρίξει;

Θέλω να ξεκινήσω την επαγγελματική μου πορεία ως αγρότης. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που θα μπορούσε να με στηρίξει;

Βασίλης από Φλώρινα

Το συνηθέστερο πρόγραμμα για τη στήριξη νεοεισερχόμενων αγροτών είναι το πρόγραμμα των νέων αγροτών, που επιπλέον έχει τον περιορισμό ο υποψήφιος να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος. Το μέτρο αυτό, όμως, έχει πλέον κλείσει.