Θερμαίνουν επιχειρηματικά τις ιαματικές πηγές

«Ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού στην Κεφαλονιά»

Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις περιοχές με ιαματικά λουτρά. Στελέχη υπουργείων, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και επιχειρηματίες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον ιαματικό τουρισμό.

Είναι μία εποχή κατά την οποία οι ανάγκες για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως αυτός της λουτροθεραπείας, συνεχώς αυξάνονται, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και η ζήτηση υπηρεσιών και υποδομών. Οι υπάρχουσες υποδομές, όμως, δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες και αναζητούνται λύσεις που θα αναδείξουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των περιοχών.

Οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αποτελούν μια αποτελεσματική πρόταση που μπορεί να αντιμετωπίσει τα διάφορα νομικά και οικονομικά προβλήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση, κινείται και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Οι αυτοδιοικητικοί του πρώτου βαθμού ενημερώνονται και αυτοί για όλες τις σύγχρονες τάσεις του ιαματικού τουρισμού. Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τον Δήμο Καμένων Βούρλων, ήταν μια καλή ευκαιρία ενημέρωσης.

Όλοι οι τουριστικοί και πολιτικοί παράγοντες συμφωνούν ότι ο ιαματικός τουρισμός είναι μια εναλλακτική λύση, που μπορεί να προσφέρει μια ποιοτική επέκταση του χρόνου παραμονής των τουριστών στη χώρα.