Θεσσαλονίκη: Ενημέρωση παραγωγών για την τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης

Διδυμότειχο: Δημιουργία του συλλόγου «Οι αγρότες της περιοχής»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει ότι όσοι παραγωγοί λαμβάνουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις από την Ε.Ε. (ΟΣΔΕ), ενισχύσεις του αμπελοοινικού τομέα, ετήσιες πριμοδοτήσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του Π.Α.Α. 2007- 2013 (βιολογική γεωργία κλπ) και εξισωτική αποζημίωση υποχρεούνται να τηρούν την πολλαπλή συμμόρφωση (ΥΑ 1791/74062/15 – ΦΕΚ 1468 Β΄) σύμφωνα με την οποία και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επιλέγεται μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές σχετικά με τα υπολείμματα (καλαμιά) των καλλιεργειών:

¡. ενσωμάτωση στο έδαφος
ii. βόσκηση της καλαμιάς
iii. διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση της την επόμενη καλλιεργητική περίοδο Εκτός των περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA), όπου σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η καύση της καλαμιάς, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με άδεια από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο γεωργός μπορεί να προβεί σε καύση της καλαμιάς.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια καύσης καλαμιάς από την Υπηρεσία μας για το έτος 2015. Στην περίπτωση που ο γεωργός δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις, επιβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μείωση ή αποκλεισμός από την οικονομική ενίσχυση.