Ιδρύθηκε νέος κτηνοτροφικός συνεταιρισμός στα Γιαννιτσά Πέλλας

Η ίδρυση ενός νέου κτηνοτροφικού συνεταιρισμού στον νομό Πέλλας είναι γεγονός. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των κτηνοτρόφων της περιοχής, οι οποίοι έκριναν ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι η κατάλληλη για μια τέτοια ενέργεια. Έδρα του συνεταιρισμού θα είναι τα Γιαννιτσά.

Όπως αποφασίστηκε κατά την ιδρυτική συνέλευση του νέου συνεταιρισμού, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η επωνυμία του θα είναι Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Φάρμες Κεντρικής Μακεδονίας “Κιβωτός”. Στη συνέλευση παραβρέθηκαν και υπέγραψαν ως ιδρυτικά μέλη 30 αιγοπροβατοτρόφοι και αγελαδοτρόφοι της περιοχής.

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του συνεταιρισμού διαδραμάτισε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Κρέατος και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Ελευθέριος Γίτσας, ενώ εμπνευστής και υποστηρικτής ήταν ο γεωπόνος Ντίνος Μπλιάτσιος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας “Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.”.