Ιχνηλασιμότητα τροφίμων μέσω κινητού τηλεφώνου

Ιχνηλασιμότητα τροφίμων μέσω κινητού τηλεφώνου

Η γνώση για την προέλευση των τροφίμων, τον τόπο παραγωγής του κρέατος, των οπωροκηπευτικών και των γαλακτοκομικών, που καταναλώνουμε, αποκτά μεγάλη αξία. Πλέον, οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν ακόμη και τους αγρότες που παρήγαγαν ένα προϊόν και τον τόπο όπου διαμένουν. Προϊόντα που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας έχουν αυξημένη ζήτηση και έχουν προστιθέμενη αξία.

Για τους λόγους αυτούς, ένας καθηγητής από το πανεπιστήμιο του Μπάφαλο των ΗΠΑ και ένας επιχειρηματίας από τη Σλοβενία συνεργάστηκαν και δημιούργησαν την εφαρμογή Origin Trail. Σύντομα αναδείχθηκε σε σπουδαίο εργαλείο προώθησης και μάρκετινγκ τοπικών προϊόντων για τους παραγωγούς, αλλά και σε μέσο πληροφόρησης των καταναλωτών.

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε και από την ΕΕ, έχει κριθεί ως μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα προσπάθεια για τη δημιουργία αλυσίδων τροφίμων που στηρίζονται σε ένα υγιές εμπόριο αξιών

Ηλεκτρονική λύση

Η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν σε κινητά τηλέφωνα και αποτελεί προϊόν συνεργασίας επιχειρήσεων τροφίμων, ενός αγροτικού συνεταιρισμού και ενός ειδικού σε θέματα διαδικτύου από τη Σλοβενία. Οι καταναλωτές μπορούν να «σκανάρουν» την ετικέτα ενός προϊόντος με τη συσκευή του τηλεφώνου τους, και να ενημερωθούν για τον τόπο και τρόπο παραγωγής του κρέατος που επιθυμούν να αγοράσουν ή εάν τα μήλα είναι ονομασίας προέλευσης και τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, για παράδειγμα. Επιπλέον, ο καταναλωτής μπορεί να αποστείλει μηνύματα στον παραγωγό και να προτείνει τη βελτίωση ή την παραγωγή νέων προϊόντων.

Σήμερα, η εφαρμογή επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων τριών επιχειρήσεων τροφίμων, που αξιοποιούν το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα κηπευτικά 1.200 τοπικών παραγωγών. Σύντομα, η εφαρμογή θα καλύψει επιπλέον δύο συνεταιρισμούς, μία επιχείρηση, καθώς και 400 αγρότες επιπλέον, ενώ διερευνώνται οι δυνατότητες συνεργασίας με άλλες χώρες.

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε και από την ΕΕ, έχει κριθεί ως μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα προσπάθεια για τη δημιουργία αλυσίδων τροφίμων που στηρίζονται σε αρχές και αξίες.