Ευρ. Κοινοβούλιο: Μόνο για 7 χρόνια άδεια στο glyphosate

Χωρίς αποτέλεσμα μια ακόμα ψηφοφορία στη Κομισιόν για το glyphosate

Εφόσον το ζιζανιοκτόνο glyphosate θεωρείται ακόμη ύποπτο για καρκινογένεση και εμφάνιση διαταραχών του ενδοκρινικού συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του στην αγορά μόνο για επαγγελματική χρήση και μόνο για 7 έτη και όχι για 15 όπως έχει προταθεί. Αυτό υποστήριξε με ψήφισμα του, την Τετάρτη 13 Απριλίου, το ΕΚ.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση και να αποκαλύψει όλα τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) κατά την αξιολόγηση του glyphosate.

Υποστηρίζουν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του στην ευρωπαϊκή αγορά μόνο για 7 έτη και όχι για 15 όπως είχε αρχικώς προταθεί. Το μη νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε με 374 ψήφους υπέρ, 225 κατά και 102 αποχές.

Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή “να μην εγκρίνει μη επαγγελματικές χρήσεις του glyphosate και να αξιολογήσει εκ νέου την έγκριση του υπό το φως της εκκρεμούσας υποβολής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) φακέλου σχετικά με την εναρμονισμένη ταξινόμησή του”.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη από την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού για την καλύτερη διαχείριση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων που περιέχουν glyphosate και να εξασφαλίσει άμεσα την ανεξάρτητη επανεξέταση της συνολικής τοξικότητας και της ταξινόμησης του glyphosate με βάση όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Δημοσιοποίηση των επιστημονικών στοιχείων

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και την EFSA “να γνωστοποιήσουν αμέσως όλα τα επιστημονικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η θετική ταξινόμηση του glyphosate και η προτεινόμενη επανέγκρισή του, δεδομένου ότι υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον για τη γνωστοποίηση”.

Απαράδεκτη η τακτική “αποξήρανσης” του εδάφους (“green burndown”)

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την τακτική “αποξήρανσης” του εδάφους με τη χρήση του glyphosate. Πρόκειται για μια διαδικασία γνωστή και ως “green burndown” και αφορά την καταστροφή της υφιστάμενης καλλιέργειας πριν τη συγκομιδή, προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση και να διευκολυνθεί η συγκομιδή. Η πρακτική αυτή προκαλεί πολύ υψηλότερα επίπεδα καταλοίπων στα τελικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή και συνεπώς οδηγεί σε αυξημένη έκθεση του ανθρώπου στα κατάλοιπα αυτά μέσω της διατροφικής οδού.

Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή “να μην εγκρίνει χρήσεις του glyphosate εντός ή κοντά σε δημόσια πάρκα, δημόσιους χώρους αθλοπαιδιών και δημόσιους κήπους”.

Επόμενα βήματα

Η απόφαση για την άδεια κυκλοφορίας θα ληφθεί το Μάιο από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στη μόνιμη επιτροπή για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (τμήμα για τα φυτοφάρμακα). Η εν λόγω επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ειδική πλειοψηφία. Εάν δεν υπάρξει τέτοια πλειοψηφία, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει.