Παλαιότητα και κρίση τινάζουν στον αέρα τα εγγειοβελτιωτικά έργα

Σοβαρά συμπεράσματα από τη σύσκεψη των ΟΕΒΕΛ για τον αγροτικό τομέα

Ευρεία σύσκεψη για τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων Ελλάδος (ΟΕΒΕΛ) πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή των προέδρων των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ από την Κρήτη έως τον Έβρο. Στη σύσκεψη αναπτύχθηκαν ως θέματα οι δράσεις που αφορούν έργα υποδομής εγγειοβελτιωτικoύ δικτύου και τα οποία στηρίζουν την αγροτική παραγωγή.

Από τα σοβαρότερα ζητήματα που υπάρχουν, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΟΕΒΕΛ, Βασίλης Κανάκας, είναι ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος δικτύου υποδομών για την εντατικοποίηση της γεωργίας και την αξιοποίηση των εδαφοϋδατικών πόρων. Τα έργα αυτά είναι από τη δεκαετία του ’40 και μόνο κατ’ ευφημισμό μπορούν να λέγονται σύγχρονα, επεσήμανε ο κ. Κανάκας.

Aκόμα ένα θέμα που συζητήθηκε στη σύσκεψη είναι η αδυναμία πολλών αγροτών, λόγω της οικονομικής κρίσης, να συνεισφέρουν στη συντήρηση των υφιστάμενων έργων Α΄ και Β’ τάξης, που αφορούν εργασίες συντήρησης σε πυροσβεστικές παρεμβάσεις. Αυτό που τονίστηκε είναι πως η όλη κατάσταση υποβαθμίζει προοδευτικά την εικόνα των έργων και θέτει σε αμφισβήτηση τη διαχείρισή τους με όρους αειφορίας.

Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιμο η συντήρηση ευρείας κλίμακας των έργων, που υπερβαίνει τους προϋπολογισμούς των Οργανισμών, να υλοποιηθεί με κοινοτικά κονδύλια. Η δημιουργία αντλιοστασίων στράγγισης ήταν ακόμα ένα θέμα που απασχόλησε τη σύσκεψη. Οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ Καρδίτσας, Αλεξανδρούπολης και Νάουσας αναφέρθηκαν στα προβλήματα που δημιουργούν τα καιρικά φαινόμενα και ιδιαίτερα από τις βροχοπτώσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι αγροτικές εκτάσεις, και τη χαλαζόπτωση, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Κρήτης τόνισε ότι, σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας, στο νησί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα άρδευσης.

Όπως τόνισαν όλοι οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην υλοποίηση τέτοιων δράσεων, όπως η δημιουργία των αντλιοστασίων που έχουν πολλαπλό χαρακτήρα πέρα από τον πρωτεύοντα ρόλο στην άρδευση και στη στράγγιση. Σε ό,τι αφορά την άρδευση, αυτό που επισημάνθηκε είναι πως πρέπει να αναπτυχθούν ή να επεκταθούν συλλογικά δίκτυα σε περιοχές όπου υπάρχουν ευρέως ατομικές ή συλλογικές γεωτρήσεις και οι οποίες προκαλούν περιβαλλοντική υποβάθμιση και οδηγούν σε μαρασμό τον υδροφόρο ορίζοντα.

Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΕΒΕΛ, συζητήθηκαν εκ νέου ζητήματα που αφορούν την πρόοδο στο νομοσχέδιο για τους ΟΕΒ, το αρδευτικό χαράτσι, τη ενιαία φορολογική αντιμετώπιση για όλους τους ΤΟΕΒ της χώρας, την εξαίρεση από το ΑΣΕΠ για το εποχικό προσωπικό των ΓΟΕΒ κ.ά., ενώ αποφασίστηκε ενημερωτική επίσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής στις Βρυξέλλες.