Μείωση κατέγραψε η αγροτική παραγωγή της Λευκορωσίας

Μείωση κατέγραψε η αγροτική παραγωγή της Λευκορωσίας
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

H οικονομία της Λευκορωσίας, το 2015, περιήλθε σε φάση ύφεσης, συρρικνωμένη κατά 3,9%, σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στη Μόσχα. Η ύφεση αυτή καταγράφηκε σχεδόν σε όλους  τους τομείς της οικονομίας της, όπως στη βιομηχανική παραγωγή, στη μεταποίηση, στον εξορυκτικό τομέα κ.λπ.

Μείωση κατέγραψε και η αγροτική παραγωγή στο σύνολό της, με τη φυτική παραγωγή να μειώνεται κατά 10,5% το 2015 και τη ζωική να αυξάνεται κατά 5%.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Η οικονομία της, για τα έτη 2016-2017, πιθανολογείται ότι θα παραμείνει στάσιμη. Για τη δημιουργία ευοίωνων προοπτικών στην οικονομία, θα πρέπει να επιλυθούν μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η υπερβολική κρατική παρέμβαση, η αδυναμία διεθνούς ανταγωνιστικότητας και η χαμηλή απόδοση των κρατικών επιχειρήσεων. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, ως μοχλού ανάπτυξης.

“ΥΧ”

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές