Με νέο πίνακα εύλογου κόστους έρχονται τον Οκτώβριο τα Σχέδια Βελτίωσης

Ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά είδος και τύπο εξοπλισμού προκρίνει το ΥΠΑΑΤ

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος αγοράς εξοπλισμού, με βάση το είδος και τον τύπο του, και όχι με την επωνυμία του (εμπορικό σήμα), στο πλαίσιο της πρόσκλησης των νέων Σχεδίων Βελτίωσης, που αναμένεται το ερχόμενο φθινόπωρο, επεξεργάζεται το ΥΠΑΑΤ, ενώ δεν αποκλείονται και «εκπλήξεις», όσον αφορά τα ποσοστά ενίσχυσης των δικαιούχων. Όσο για την τυπική απόδοση, όλα δείχνουν ότι επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της «ΥΧ» πριν από λίγους μήνες περί υιοθέτησης του μοντέλου που ακολουθήθηκε κατά την τελευταία πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες.

Η ενεργοποίηση της πρόσκλησης της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων, με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», ναι μεν θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο, όχι όμως και στις αρχές του, καθώς εκτιμάται ότι θα πάει τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχές Οκτωβρίου περίπου αναμένεται –βάσει του χρονοδιαγράμματος του υπουργείου– να τρέξει για λίγες ημέρες δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές που θα διακρίνουν το μέτρο. Κι αυτό γιατί, μπορεί η νέα δράση να έχει τη φιλοσοφία των Σχεδίων Βελτίωσης όπως τα γνωρίζουμε, αλλά θα διαφοροποιείται σε κύρια σημεία της πρόσκλησης.

«Μπόνους»

Στόχος της δράσης είναι η υλοποίηση επενδύσεων που ουσιαστικά προάγουν την απόδοση των πόρων, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων και του εξοπλισμού παραγωγής.

Για τον λόγο αυτόν, προτεραιότητα θα δοθεί στην αιγοπροβατοτροφία και στη μελισσοκομία, στα οπωροκηπευτικά, στην παραγωγή ζωοτροφών, σε ανθεκτικές καλλιέργειες στην κλιματική αλλαγή ως προς τον προσανατολισμό τουλάχιστον των εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, προτεραιότητα θα δοθεί σε καινοτόμες επενδύσεις, στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση και σε επενδύσεις ΑΠΕ.

«Πόντους» στη βαθμολογία δίνουν, επίσης, η δυναμική της εκμετάλλευσης (ενημερότητες χωρίς παρακρατούμενες οφειλές, κερδοφορία, μη ύπαρξη βαρών στα ακίνητα της εκμετάλλευσης) και η ιδιότητα του νέου γεωργού, η εμπειρία γεωργών κάτω των 45 ετών, οι πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα.

Εύλογο κόστος

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της «ΥΧ», αυτήν τη στιγμή επεξεργάζεται ο κατάλογος με το ανώτατο επιλέξιμο κόστος του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, με βάση το είδος και τον τύπο του. Με λίγα λόγια, το εύλογο κόστος των επιλέξιμων επενδύσεων σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές τους και όχι σε σχέση με την επωνυμία του και μόνο.

Για παράδειγμα, εάν αφορά ελκυστήρα, στον πίνακα θα αναφέρεται το εύλογο κόστος ανά κατηγορία ιπποδύναμης, και όχι με βάση την εμπορική του ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να προσδιοριστεί και πίνακας σχετικά με το επιλέξιμο κόστος αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών, ΑΠΕ κ.ά.

Με «οδηγό» τον πίνακα εύλογου κόστους, ο εκάστοτε παραγωγός-δικαιούχος θα γνωρίζει την ανώτατη τιμή του επιλέξιμου συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. φρέζα βαρέος τύπου) που θα θέλει να αγοράσει. Η επιχορήγηση που θα λαμβάνει θα εξαρτάται, λοιπόν, από το εύλογο κόστος και το ποσοστό ενίσχυσης που του αντιστοιχεί. Ακόμη δηλαδή και στην περίπτωση που η αγορά του επιλέξιμου εξοπλισμού ξεπεράσει την ανώτατη τιμή του πίνακα, ο παραγωγός θα λάβει την ενίσχυσή του με βάση το εύλογο κόστος που θα καθοριστεί.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ωστόσο, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην «ποντάρουν» στα ίδια ποσοστά ενίσχυσης της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης του 2017, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο τα ποσοστά στη νέα πρόσκληση να είναι χαμηλότερα.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με ανώτατη πηγή του ΥΠΑΑΤ, το θέμα αυτό εξετάζεται, με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης της νέας δράσης, που θα τρέξει σε δύο με τρεις μήνες, θα ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ από το Μέσο Ανάκαμψης, που σημαίνει ότι υπολείπεται σημαντικά του προϋπολογισμού της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης του 2017.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό ενίσχυσης θα διαφοροποιείται σε σχέση με την περιοχή και τον ίδιο τον δικαιούχο. Σύμφωνα με καλά επιβεβαιωμένες πληροφορίες, οι ορεινές περιοχές αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ποσοστό στήριξης, με τις ορεινές περιοχές των μικρών νησιών του Αιγαίου να απολαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό.

Αυξημένο θα είναι το ποσοστό ενίσχυσης και για τους παραγωγούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Το μεγαλύτερο όφελος, πάντως, θα έχουν οι Νέοι Αγρότες της τελευταίας πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας γεωργός (όχι ως νεοεισερχόμενος) ή να είναι δικαιούχος του προγράμματος Νέων Αγροτών (τελευταία πρόσκληση).

Τυπική απόδοση

Επιπλέον, στη δράση –σε σχέση πάντα με τα Σχέδια Βελτίωσης του 2017– οι τυπικές αποδόσεις θα είναι επικαιροποιημένες. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν το αρχικό ρεπορτάζ της «ΥΧ», ότι δηλαδή ο αρχικός σχεδιασμός περί «γεωργικής εκμετάλλευσης με μέγεθος άνω των 8.000 ευρώ σε όρους τυπικής απόδοσης» αναθεωρείται, καθώς κρίνεται ότι η υιοθέτηση της τυπικής απόδοσης, όπως ορίζεται στην τελευταία πρόσκληση των Νέων Αγροτών, είναι πιο αποτελεσματική.

Με βάση το μοντέλο αυτό, προτείνεται η γεωργική εκμετάλλευση να έχει μέγιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μικρότερο ή ίσο του ενός εκατ. ευρώ και ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

  • 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • 10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • 8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.
  • 8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.