Μ. Μπόλαρης: Αρχίζει η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την οδηγία σχετικά με την ορθολογική χρήση των βιοκτόνων

Αρχίζει η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την οδηγία σχετικά με την ορθολογική χρήση των βιοκτόνων

Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την καταπολέμηση των κουνουπιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE CONOPS, στην οποία ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκος Μπόλαρης απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό:

«Ο πόλεμος με τα κουνούπια και τους ιούς που μεταφέρουν και ευθύνονται για μεγάλο αριθμό ανθρωπονόσων (π.χ. ελονοσία) και ζωονόσων (π.χ. οζώδης δερματίτιδα) κρατάει χιλιάδες χρόνια. Το πρόβλημα γνωρίζει έξαρση τα τελευταία χρόνια, καθώς η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες ευνοούν την εγκατάσταση νέων ειδών κουνουπιών (π.χ. ασιατικό κουνούπι τίγρης). Η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής με οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η αντιμετώπιση οφείλει να είναι τόσο άρτια επιστημονική όσο και διοικητικά αποτελεσματική. Απαιτείται η αξιόπιστη συλλογή δεδομένων, ο σωστός σχεδιασμός εφαρμογής των μέτρων, ο συντονισμός πολλών υπηρεσιών (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ερευνητικά κέντρα) και η συμμετοχή των πολιτών. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίες οι κατάλληλες συνέργειες με γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Καίριο ζήτημα αποτελεί η αποτύπωση μιας σχέσης ανταποδοτικότητας μεταξύ των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων καταπολέμησης και των χρημάτων τα οποία δαπανώνται για αυτά. Ευθύνη μας είναι να εξασφαλιστεί ο αξιόπιστος έλεγχος αξιολόγησης και από οικονομικής πλευράς των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών.

Τέλος, σημαντική είναι η ορθολογική χρήση των βιοκτόνων, η οποία μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα, την προστασία του πολίτη, του περιβάλλοντος αλλά και του ίδιου του εφαρμοστή. Στις αρχές του επόμενου μήνα αρχίζει η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την οδηγία για την ορθολογική χρήση των βιοκτόνων. Οφείλω ιδιαίτερα να συγχαρώ την επιστημονική ομάδα του Μπενακείου Φ.Ι. για την Πρωτοποριακή Συσκευή Παρακολούθησης Κουνουπιών που κατασκευάζεται στη χώρα μας και αξιοποιείται για την επιστημονική έρευνα σε Ελλάδα και Ιταλία».