Νέες ευρωπαίες αγρότισσες: Υπέρ της επιχειρηματικότητας

νέες αγρότισσες Υπέρ της επιχειρηματικότητας

Η CEJA (Ένωση Νέων Αγροτών Ευρώπης) ανέπτυξε μία πρωτοβουλία και δημιούργησε μία ιστοσελίδα που έχει ως στόχο να προωθήσει την επιχειρηματικότητα των γυναικών στις περιοχές της υπαίθρου.

Οι γυναίκες της υπαίθρου μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα για το πώς θα προωθήσουν την επιχειρηματικότητα στις περιοχές που ζουν ή δραστηριοποιούνται. Το πρόγραμμα περιέχει τα εξής εργαλεία:

  • Το πρώτο περιλαμβάνει μία σειρά από μαθήματα τα οποία θα βοηθήσουν τις γυναίκες να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν νέες ιδέες, για νέες επιχειρήσεις
  • Το δεύτερο είναι η δημιουργία ενός δικτύου γνωριμίας νέων γυναικών οι οποίες διαβιούν στην ύπαιθρο και όλες έχουν ως σκοπό να κάνουν τη δική τους επιχείρηση
  • Το τρίτο εργαλείο που θα αξιοποιηθεί, είναι ένας μεγάλος αριθμός από μέντορες, που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Η καθεμία από τις νέες γυναίκες μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους, με σκοπό να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα επιχειρηματικής κατάρτισης.

Η δράση, δυστυχώς, δεν αφορά τη χώρα μας, αλλά τις Αγγλία, Ισπανία, Λιθουανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Ρουμανία.

Χριστίνα Καραβοκύρη