Νέοι κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέσπισε νέους κανόνες με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων χωρίς να θιγεί η καινοτομία στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες απλοποιούν τις διαδικασίες αδειοδότησης των νέων τροφίμων.

Η αναθεώρηση κρίθηκε απαραίτητη καθώς έχουν αναπτυχθεί πολλά νέα τρόφιμα και συστατικά και έχει υπάρξει τεχνολογική πρόοδος από το 1997 όπου ισχύει ο κανονισμός.
Τα έντομα, τα νανοϋλικά οι μύκητες, τα φύκια, οι νέες χρωστικές ουσίες είναι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα νέα τρόφιμα. Είναι προϊόντα που αναπτύχθηκαν πρόσφατα, καινοτόμα τρόφιμα ή τρόφιμα που παράγονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών παραγωγής. Ως νέα τρόφιμα, ορίζονται επίσης, τρόφιμα που παραδοσιακά καταναλώνονται εκτός ΕΕ.

Η έγκριση των νέων τροφίμων θα γίνεται μέσα από μια πλήρως εναρμονισμένη πανευρωπαϊκή διαδικασία αφού υποβληθούν πρώτα σε ελέγχους ασφαλείας. Κάθε τρόφιμο θα αξιολογείται για την επικινδυνότητά του για την ανθρώπινη υγεία από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Οι κανόνες θα αναφέρονται επίσης και σε τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, μέχρι να εγκριθεί συγκεκριμένη νομοθεσία για την κλωνοποίηση, καθώς και ο νέος ορισμός για τα νανοϋλικά και για τον περιορισμό των δοκιμών σε ζώα.

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εγκριθούν και από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.