Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Μητρώο Οικοτεχνίας

Ως αγροτικά εισοδήματα θα λογίζονται τα έσοδα από την οικοτεχνία

Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής των μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Δικαίωμα εγγραφής για την μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης (ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ) έχουν:

 • Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
 • Οι παραγωγοί των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων που αποτελούν το πρωταρχικό συστατικό (50%) του τελικού προϊόντος.
 • Οι αγρότες που έχουν υποβάλλει Δήλωση καλλιέργειας Ο.Σ.Δ.Ε. και περιλαμβάνει τα προϊόντα που θα μεταποιούν.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 • Βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) για το τρέχον έτος.
 • Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του τελευταίου έτους.
 • Απόδειξη πληρωμής e−παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ.
 • Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής της παρ.1 του άρθρου 4 της ΥΑ 4912/120862/5-11-2015 (διαθέσιμο έντυπο από ΔΑΟΚ)

Διαδικασία εγγραφής :

 1. Καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr)
 2. Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής

Πληροφορίες για την περιφέρεια Κρήτης

Κατηγορία: Δράσεις, Ενότητα: Πρωτογενής Τομέας, Υποενότητα: Προγράμματα, Φάκελος: Οικοτεχνία.

Και περισσότερες πληροφορίες:

Ηράκλειο: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τηλ. 2810309324 και 2810309314

Χανιά: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τηλ. 2812346567, 2821346530 και 2821346556

Ρέθυμνο: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τηλ. 2831343803 και 2831343817

Λασίθι: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τηλ. 2841340502

Στην ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει ότι για το επόμενο διάστημα προγραμματίζει την διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων για τον κλάδο της Οικοτεχνίας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους, τις απαιτήσεις και τις δυνατότητές που υπάρχουν.