Οι μακροχρόνιες δίαιτες χαμηλών λιπαρών δεν επιφέρουν αποτελέσματα

Οι μακροχρόνιες δίαιτες χαμηλών λιπαρών δεν επιφέρουν αποτελέσματα

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στην έκδοση « The Lancet Diabetes & Endocrinology», σε μακροπρόθεσμη βάση, οι δίαιτες που βασίζονται στην αρχή των χαμηλών λιπαρών δεν είναι περισσότερο αποτελεσματικές από άλλες δίαιτες.

Το πανεπιστήμιο του Harvard ανέλυσε 53 τυχαιοποιημένες μελέτες στις οποίες συμμετείχαν 68.128 ενήλικες. Οι ερευνητές συνέκριναν διάφορους τύπους δίαιτας (συμπεριλαμβανομένης ομάδας ελέγχου χωρίς συγκεκριμένη δίαιτα), ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους σε μακροπρόθεσμη βάση, δηλαδή για ένα χρόνο.

Τα ευρήματα δεν έδειξαν καμία διαφορά στη μέση απώλεια βάρους μεταξύ των τύπων δίαιτας μειωμένης περιεκτικότητας σε λιπαρά και των τύπων δίαιτας με υψηλότερα λιπαρά. Στην πραγματικότητα, η απώλεια βάρους ήταν μεγαλύτερη μόνο σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που δεν είχε συγκεκριμένη δίαιτα. Όλες οι άλλες δίαιτες, όπως δίαιτες χαμηλές σε υδατάνθρακες, οδήγησαν σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους. Ωστόσο, οι διαφορές στην αλλαγή βάρους ήταν μικρές, επιτυγχάνοντας απώλεια λίγο περισσότερο από ένα κιλό. Κατά τη σύγκριση τύπων δίαιτας χωρίς στόχο απώλειας βάρους, η μέση απώλεια βάρους που επιτεύχθηκε με δίαιτες με μειωμένα λιπαρά και άλλους τύπους δίαιτας ήταν παρόμοια.