Οι νέες αγρότισσες και η θέση τους στην εκμετάλλευση

Οι επίσημες στατιστικές εμφανίζουν την Ελλάδα ως τη χώρα, μετά την Ιταλία, με το δεύτερο μικρότερο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται στις αγρότισσες. Τα διαθέσιμα στοιχεία αναδεικνύουν ότι μία στις τρεις εκμεταλλεύσεις έχει αρχηγό γυναίκα, ποσοστό σαφώς βελτιωμένο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό γυναικών αποτελούν ενεργές αγρότισσες που είτε εμφανίζονται στις στατιστικές ως «συμβοηθούντα μη αμειβόμενα μέλη του νοικοκυριού», είτε δεν καταγράφονται καθόλου, παρά τη συμβολή τους στη λειτουργία της εκμετάλλευσης.

Η εικόνα αυτή αναπαράγεται και στις νέες αγρότισσες, έως 35 ετών, που ο αριθμός τους υπολείπεται κατά 2% περίπου από τον αντίστοιχο των ανδρών. Υπάρχουν τρεις πιθανές αιτίες αυτής της διαφοράς. Κατ’ αρχάς, με βάση το κληρονομικό δίκαιο, είναι πιο πιθανό ο διάδοχος να είναι νέος παρά νέα. Επιπλέον, ο ιδιότυπος ρατσισμός που επικρατεί κάνει συχνά το αγροτικό επάγγελμα μη ελκυστικό για μια νέα γυναίκα. Τέλος, σημαντικό μέρος των γυναικών της υπαίθρου αφιερώνει πολύ χρόνο στην οικογένεια έως την ηλικία των 35-40 ετών. Αυτό εξηγεί τη συμμετοχή των γυναικών στη γεωργία μετά από αυτές τις ηλικίες.

Χριστίνα Καραβοκύρη