Χαμηλές φέτος οι τιµές της κορινθιακής σταφίδας

Κορινθιακή σταφίδα: Χαμηλές φέτος οι τιµές
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σοβαρό πρόβληµα στη διάθεση της φετινής παραγωγής της κορινθιακής σταφίδας αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί, καθώς τα περσινά αποθέµατα τα οποία εκτιµώνται από 3.000 έως 7.000 τόνους αναµένεται να κρατήσουν και φέτος τις τιµές στα περσινά επίπεδα.

Σύµφωνα µε τους υπεύθυνους της ΕΑΣ Αιγιαλείας φέτος οι τιµές είναι χαµηλές και κυµαίνονται στα περσινά επίπεδα (από 80 λεπτά και πάνω).

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές