Χαμηλές φέτος οι τιµές της κορινθιακής σταφίδας

Κορινθιακή σταφίδα: Χαμηλές φέτος οι τιµές

Σοβαρό πρόβληµα στη διάθεση της φετινής παραγωγής της κορινθιακής σταφίδας αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί, καθώς τα περσινά αποθέµατα τα οποία εκτιµώνται από 3.000 έως 7.000 τόνους αναµένεται να κρατήσουν και φέτος τις τιµές στα περσινά επίπεδα.

Σύµφωνα µε τους υπεύθυνους της ΕΑΣ Αιγιαλείας φέτος οι τιµές είναι χαµηλές και κυµαίνονται στα περσινά επίπεδα (από 80 λεπτά και πάνω).