ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποχαιρέτησε το 2015 με πληρωμές ύψους 7,3 εκατ. ευρώ

3 εκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους του μέτρου 125 "Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας"

Δείτε αν είστε μέσα στους δικαιούχους της Βασικής Ενίσχυσης που πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τις τελευταίες πληρωμές για το περασμένο έτος ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτές αφορούν την 30ή Δεκεμβρίου 2015, με το συνολικό ποσό καταβολής να ανέρχεται σε 7.295.088,08€. Από τα χρήματα αυτά, ένα ποσό που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων του καθεστώτος υποδομής σχετικής με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 30ής Δεκεμβρίου:

Στην κατηγορία «Άμεσες Ενισχύσεις» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «ΕΝΙΣΧ. ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜ.DE MINIMIS Κ1408/2013», με 37.926 ευρώ για 21 δικαιούχους.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν οι εξής πληρωμές:

 • «Προώθηση προϊόντων – τρίτες χώρες», με 67.200 ευρώ για έναν δικαιούχο.
 • «Προώθηση προϊόντων – εσωτερική αγορά», με 21.700 ευρώ για 11 δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών», με 83.750 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 17 ατόμων.
 • «Μ113-Πρόωρη συνταξιοδότηση Καπνοπαραγωγών», με 8.600 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 7 ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 861.956,83 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 31 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 409.897,8 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό τριών ατόμων.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 3.093.572,87 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 12 ατόμων.
 • «Μ132-Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων», με 18.470,44 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 17 ατόμων.
 • «Μ133-Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης», με 10.709,58 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό δύο ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ214-1.1 Βιολογική Γεωργία», στο οποίο 343.215,92 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 124 δικαιούχων.
 • «Μ214-2.3 (Α) Σύστημα Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή καπνού», στο οποίο 351,149.86 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 152 δικαιούχων.
 • «Μ214-2.3 (Β) Σύστημα Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή ζαχαροτευτλων», στο οποίο 2.819,57 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό πέντε δικαιούχων.
 • «Μ221-Δάσωση», στο οποίο 323.744,5 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 382 δικαιούχων.
 • «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 56.648,86 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 6 δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ311-Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», στο οποίο 82.856,92 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων», στο οποίο 19.285,37 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 358.732,27 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 12 δικαιούχων.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 628.062,82 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 16 δικαιούχων.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 116.076,17 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 6 δικαιούχων.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ111-Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 216.535 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 9.025,8 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ332-Μέτρα για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας», στο οποίο 23.520 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ551-Τεχνική συνδρομή», στο οποίο 6.789,6 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress