ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 12 εκατ. για τέλη Νοέμβρη και αρχές Δεκέμβρη

ΟΠΕΚΕΠΕ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Με πληρωμές για το καθεστώς εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια, και συνολικές καταβολές ύψους 10.009.843,99€, ολοκληρώθηκε ο Νοέμβριος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός πραγματοποίησε τις πρώτες πληρωμές για τον Δεκέμβριο (1.945.111,13€), που αφορούν την πρώτη ημέρα του μήνα που διανύουμε.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 30ής Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 16,365.12 ευρώ για 8 δικαιούχους.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών», με 514.500 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 44 ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 6.953.365,79 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 207 ατόμων.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 293.389,41 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό δύο ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων», στο οποίο 7.582,62 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 120.019,68 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό πέντε δικαιούχων.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 222.674,79 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τεσσάρων δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «LEADER 41 & 421», στο οποίο 866.200 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 366.994,03 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 304.268,39 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ431-Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τααναφερόμενα στο άρθρο 59», στο οποίο 141.256,09 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 46.380,41 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 11 ατόμων.
 • «Μ221-Υδατοκαλλιέργεια», στο οποίο 101.945,62 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ223-Επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας», στο οποίο 54.902,04 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 1ης Δεκεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν οι εξής πληρωμές:

 • «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 896,64 ευρώ για έναν δικαιούχο.
 • «ΦΠΑ νησιών Αιγαίου», με 18.432,39 ευρώ για 21 δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκε το καθεστώς «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 337.143,88 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό τριών ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 211.040,53 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 23.500 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 37.415,32 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 163.583,42 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 445.602,17 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκε το καθεστώς «Μ221-Υδατοκαλλιέργεια», στο οποίο 707.496,78 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό πέντε δικαιούχων.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress