ΟΣΔΕ 2022: Γραμμική μείωση έως 2,5% όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Την εφαρμογή γραμμικής μείωσης της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως 2,5% για το έτος 2022 αποφάσισε το ΥΠΑΑΤ.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τροποποιητική της υπ’ αρ. 1930/81861/22-07-2015 υπουργικής απόφασης, αποφασίζεται ότι για το έτος ενίσχυσης 2022 εφαρμόζεται «γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους έως 2,5%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα».