Πήρε ΦΕΚ η συμπληρωματική απόφαση για αποζημίωση της Οζώδους ύψους 3 εκατ. ευρώ 

Πήρε ΦΕΚ η συμπληρωματική απόφαση για αποζημίωση της Οζώδους ύψους 3 εκατ. ευρώ 

Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ του υπουργείου Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση συμπληρωματικού προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2015»

Το συμπληρωματικό αφορά την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών, περιλαμβάνει την καταβολή επιπλέον 3.000.000. ευρώ.

Η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων:

Άρθρο 1, Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται συμπληρωματικό πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις), για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών, στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, με ποσοστό συγχρηματοδότησης που κυμαίνεται στο 50% του κόστους της υποχρεωτικής θανάτωσης και καταστροφής των θανατωμένων των ζώων.

Άρθρο 2, Πεδίο Εφαρμογής

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2725/81140/21−7−2015 κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση του προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, για το έτος 2015».