Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Πώς η κτηνοτροφία θα απεξαρτηθεί από τις εισαγόμενες ζωοτροφές

Καθοριστικής σημασίας η βελτίωση των αποδόσεων και η καλύτερη χρήση της θρεπτικής αξίας των πρώτων υλών
20/06/2024
2' διάβασμα
meleti-evropaikis-epitropis-pos-i-ktinotrofia-tha-apexartithei-apo-tis-eisagomenes-zootrofes-324095

Τους τρόπους μείωσης της εξάρτησης της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας από εισαγόμενες ζωοτροφές και την ενίσχυση της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών καταγράφει σε μελέτη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τίτλο «Πρωτεΐνες ζωοτροφών: Επισκόπηση της παραγωγής της ΕΕ και επιλογές για τη διαφοροποίηση των πηγών».

Σύμφωνα με τη μελέτη, η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων προϊόντων συνδέεται κυρίως με εδαφοκλιματικούς και διαρθρωτικούς λόγους, όπως το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, η διαθέσιμη γη, η ανταγωνιστικότητα των διάφορων καλλιεργειών και, συνολικά, το λιγότερο ευνοϊκό έδαφος και κλίμα για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως η σόγια.

Η Επιτροπή είχε ήδη δηλώσει την πρόθεσή της να στηρίξει την παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2022.

Από τότε, έχει παρατηρηθεί κάποια πρόοδος, όπως τονίζεται στη μελέτη. Πιο αναλυτικά, η παραγωγή πλούσιων σε πρωτεΐνες φυτών στην ΕΕ (ελαιούχοι σπόροι και ξηρά όσπρια) προβλέπεται να ανέλθει σε 7,2 εκατομμύρια τόνους ακατέργαστης πρωτεΐνης το 2024, ποσότητα που αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση κατά 28% τα τελευταία 15 έτη.

Μέτρα στήριξης

Μεταξύ των διάφορων προτεινόμενων δράσεων, η μελέτη αναφέρει τη στήριξη της δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας για την επιλογή αποδοτικότερων ποικιλιών, με σκοπό τη βελτίωση των αποδόσεων και την καλύτερη χρήση της θρεπτικής αξίας των πρώτων υλών, καθώς και τη χρηματοδότηση της κατάρτισης των γεωργών.

Σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ, η μελέτη συνιστά την προσωρινή αύξηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στο πλαίσιο της ΚΑΠ για την καλλιέργεια φυτικών πρωτεϊνών. Αναφέρει, επίσης, ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα της ΚΑΠ και τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης θα μπορούσαν να στηρίξουν περαιτέρω τους αγρότες και την αγροδιατροφική αλυσίδα, ώστε να επενδύσουν σε εναλλακτικές λύσεις, ενώ τονίζεται ότι η ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητη σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν συστηματικά μέτρα για τη στήριξη της καλλιέργειας φυτικών πρωτεϊνών στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ, αλλά και να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για τις πρωτεΐνες.