Παρασκευάστηκε καινοτόμο βιολογικό ζιζανιοκτόνο

Το φυσικό ζιζανιοκτόνο είναι μη επιβλαβές για τον άνθρωπο και δημιουργήθηκε από σπουδάστριες του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Ανακοίνωση της ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας για την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων

Ένα καινοτόμο φυσικό ζιζανιοκτόνο δημιούργησαν τρεις σπουδάστριες του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης, Εργαστήριο Ζιζανιολογίας). Το απότοκο αυτής της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ερευνητικής δράσης παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές, μιας και το ανωτέρω ζιζανιοκτόνο σκεύασμα είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο, σε αντίθεση με τα φυτοφάρμακα ευρείας χρήσης.

Οι τρεις σπουδάστριες παρουσίασαν το ζιζανιοκτόνο στον Διαγωνισμό Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς “Κυψέλες Καινοτομίας”, αποσπώντας το πρώτο βραβείο. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν ο ζιζανιολόγος αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας Ιωάννης Βασιλάκογλου και ομάδα τριών φοιτητριών από την Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας.

Όλη η ομάδα συμμετέχει σε σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχει εκδοθεί και βρίσκεται στο στάδιο διαπραγμάτευσης με επιχειρηματίες για να βγει σε βιομηχανική παραγωγή με πολλαπλές χρήσιμες εφαρμογές στην βιολογική γεωργία λόγω της έλλειψης τοξικότητας.

Για την παρασκευή του ζιζανιοκτόνου χρησιμοποιούνται η νανοτεχνολογία και προηγμένες τεχνικές ενθυλάκωσης με λυοφιλίωση. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει ως βασικό συστατικό ένα αιθέριο έλαιο ή συνδυασμό περισσότερων ελαίων και ένα φορέα ενθυλάκωσης. Το παραγόμενο σκεύασμα διασπείρεται άριστα στο νερό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικής παραγωγής.