ΠΕΝΑ: Διαγωνισμός για τον καλύτερο νέο αγρότη

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη του Έλληνα «Καλύτερου Νέου Αγρότη».

ΠΕΝΑ: Διαγωνισμός για τον καλύτερο νέο αγρότη

Ο νικητής θα συμμετάσχει στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάδειξη του «Καλύτερου Νέου Αγρότη» που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 7 Απριλίου 2016.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι αγρότες κάτω των 40 ετών, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Η χρήση της νέας τεχνογνωσίας, νέων μεθόδων ή νέων μορφών τεχνολογίας σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή περιοχή.
  • Η μεταφορά καινοτομίας. Η καινοτομία δεν πρέπει να περιορίζεται σε ένα μόνο αγρόκτημα, αλλά θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στην περιοχή ή τις σχέσεις μιας περιοχής με άλλες. Η καινοτομία δεν επηρεάζει μόνο την παραγωγή στο αγρόκτημα, αλλά και τη συσκευασία των προϊόντων, τις μεθόδους διανομής και εξαγωγής των γεωργικών προϊόντων.
  • Η υποστήριξη της καινοτομίας. Η καινοτομία πρέπει να είναι οικονομικά ή και κοινωνικά βιώσιμη.

Τα τρία βραβεία θα απονεμηθούν για:

  • Το καλύτερο έργο
  • Το πιο βιώσιμο έργο
  • Το πιο καινοτόμο έργο

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων λήγει στις 5 Μαρτίου 2016, ενώ η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής θα γίνει στις 18 Μαρτίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 693 2335569 και να αποστείλουν e mail στο: [email protected]

Τα έξοδα μεταφοράς & διαμονής καλύπτονται από την διοργάνωση.

Να σημειωθεί ότι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι νέοι αγρότες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ζωή στις αγροτικές περιοχές και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με τις στατιστικές, οι νέοι γεωργοί αντιπροσωπεύουν το 10% του γεωργικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νέων Αγροτών εισήχθη σε μια προσπάθεια οι νέοι αγρότες να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις αγροτικές περιοχές και να μπορούν αναγνωρίζουν καλύτερα τις πολλές καινοτόμες προσεγγίσεις στη γεωργία.

Οι νικητές των βραβείων θα επωφεληθούν από την επικοινωνία και τη δημοσιότητα σε επίπεδο Ε.Ε. Το έργο των νικητών θα παρουσιαστεί επίσης στις ιστοσελίδες των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.