Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 6,5 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν το διήμερο 26-27 Νοεμβρίου

Δείτε αν είστε μέσα στους δικαιούχους της Βασικής Ενίσχυσης που πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τις λεπτομέρειες για πληρωμές που έγιναν στα τέλη του προηγούμενου μήνα δημοσιοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου καταβλήθηκαν συνολικά 2.600.448,45€, ενώ την επόμενη μέρα (27/11) ο οργανισμός προέβη σε πληρωμές ύψους ύψους 3.820.683,58€. Η πλειοψηφία των χρηματικών πόρων (σσ. περισσότερα από 3,5 εκατ. ευρώ) πιστώθηκε στους δικαιούχους του καθεστώτος εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με το μέτρο 413 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης – Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση” να έπεται. Για το διήμερο, το συνολικό ύψος των πληρωμών ανήλθε στα 6.421.132,03€.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 26ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 1.545.865,29 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 45 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 3.563,37 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 103.000 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ132-Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων», με 7.718,62 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 7 ατόμων.
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 78.235,71 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχων.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 47.670,39 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 27.400 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 60.168,94 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 430.135,05 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 3.360 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ333-Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», στο οποίο 293.331,08 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 27ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 6.244,80 ευρώ για 6 δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 2.042.075,50 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 49 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 2.977,13 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 7.585,77 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) η πληρωμή αφορά το «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 75.199,37 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε πληρωμή που αφορά το καθεστώς «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 71.884,03 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 117.946,4 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 841.974,63 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», στο οποίο 287.439,06 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό πέντε ατόμων.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ111-Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 78.786,5 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», στο οποίο 288.570,39 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress