Αναλυτικά οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 77,6 εκατ. ευρώ σε 121.000 δικαιούχους

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει γνωστά ότι από την Τρίτη 26/7/2016 ξεκινούν οι πιστώσεις σε 121.000 δικαιούχους ενισχύσεων καθεστώτων της ενιαίας ενίσχυσης συνολικού ύψους 77.645.416 ευρώ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 29/7/2016.

“Με τις πληρωμές αυτές ολοκληρώνεται η χορήγηση του μεγαλύτερου ποσοστού των πληρωμών για τις άμεσες ενισχύσεις στη χώρα μας, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ 2015-2020. Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για το ύψος των ενισχύσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στα αιγοπρόβατα και τα ειδικά δικαιώματα και τις εντατικές προσπάθειες του Οργανισμού για την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων για όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης, οι πληρωμές που είναι σε εξέλιξη αφορούν:

1)      στην πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, δηλαδή  βόειου κρέατος, του  πρόβειου και αίγειου κρέατος σε ορεινές και πεδινές περιοχές, και της ενίσχυσης των ειδικών δικαιωμάτων,  συνολικού ύψους περίπου 47 εκ. ευρώ (26/7/2016) και

σε συμπληρωματικά ποσά που προέκυψαν μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, για γεωργούς που δεν είχαν πληρωθεί ή που είχαν υποβάλει ενστάσεις και δικαιώθηκαν, για τα καθεστώτα:

  • βασικής ενίσχυσης, 11 εκ. ευρώ
  • πράσινης ενίσχυσης, 11,5 εκ. ευρώ
  • γεωργούς νεαρής ηλικίας, 500 χιλ. ευρώ
  • συνδεδεμένης ενίσχυσης σπόρων σποράς, 1,9 εκ. ευρώ

2)      Θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές πληρωμές για τα συνδεδεμένα καθεστώτα ενίσχυσης έτους 2015, ύψους 198 χιλ. ευρώ και για την ειδική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 3,8 εκ. ευρώ, καθώς και τη διεπαγγελματική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 485 χιλ. ευρώ. (27/7/2016)

3)   Εκκρεμότητες πληρωμής ενισχύσεων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου έτους 2015 ύψους 403 χιλ. ευρώ. (28-29/7/2016)”, αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών με τον αριθμό δικαιούχων και το ποσό πληρωμής ανά καθεστώς αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, €

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

20.167

11.373.239,58

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ)

18.227

11.890.079,90

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

2.931

551.556,60

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

5.611

23.111.416,27

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2.441

1.985.197,57

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

19.062

20.635.848,22

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013

64

866.561,75

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013

71

342.161,61

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

674

1.931.808,04

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

2.134

3.870.444,21

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

47.712

485.385,86

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

742

197.807,40

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΝΑ ΕΤΟΥΣ 2015

1.266

403.909,44

ΣΥΝΟΛΟ

121.102

77.645.416,45

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ (ανακοίνωση για πληρωμή 21/07/2016 και 22/07/201ανακοίνωση για πληρωμή 25/07/2016)