Προβλήματα στην κτηνοτροφία από την εμφάνιση μυκοτοξινών στις ζωοτροφές

Εκτεταμένη η παρουσία σε όλα τα βασικά φυτικά είδη

Προβλήματα στην κτηνοτροφία από την εμφάνιση μυκοτοξινών στις ζωοτροφές

Σοβαρά προβλήματα με την εμφάνιση μυκοτοξίνης αντιμετωπίζουν οι ζωοτροφές πολλών χωρών της Ευρώπης. Το πρόβλημα εμφανίζεται σε όλα τα βασικά φυτικά είδη που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών, όπως καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, ρύζι, σόγια, ενσιρώματα.

Οι επιπτώσεις στην κτηνοτροφία μπορεί να είναι ιδιαίτερα αρνητικές. Στην πτηνοτροφία για παράδειγμα, οι επιπτώσεις αφορούν προβλήματα αναπαραγωγής, προσβολές του ανοσοποιητικού συστήματος, καταστροφή οργάνων του πτηνού, απώλεια βάρους, ευρύτερες διαταραχές στην ανάπτυξη.

Στην περίπτωση της χοιροτροφίας, ανάλογα και με τον τύπο της μυκοτοξίνης, τα προβλήματα αφορούν απόρριψη τροφής, μείωση βάρους, προσβολή ζωτικών οργάνων, μειωμένη αντοχή σε ασθένειες και περιβαλλοντικές πιέσεις, συχνή εμφάνιση ασθενειών.

Τέλος, στην περίπτωση της αγελαδοτροφίας, οι επιπτώσεις αφορούν προσβολές του πεπτικού συστήματος, μειωμένη παραγωγή γάλακτος, επιμόλυνση του γάλακτος και υποβάθμιση της ποιότητας του, εκτεταμένη εμφάνιση ασθενειών όπως η μαστίτιδα.

Τα ευρήματα

Την τελευταία δεκαετία, διεξάγονται καταγραφές σε μεγάλα στατιστικά δείγματα ζωοτροφών σε πολλές χώρες, για τον εντοπισμό μυκοτοξίνης. Στα κράτη-μέλη της Ευρώπης, στους τέσσερις από τους έξι πιο συνηθισμένους και επικίνδυνους τύπους, οι συγκεντρώσεις μυκοτοξίνης είναι ιδιαίτερα υψηλές. Ο τύπος DON για παράδειγμα, εμφανίζεται στο 77% των ευρωπαϊκών δειγμάτων ενώ η υψηλότερη παγκόσμια συγκέντρωσή του καταγράφηκε σε περιοχή της Αυστρίας. Ο δεύτερος πιο συχνά εμφανιζόμενος τύπος είναι ο ΖΕΝ, που εμφανίσθηκε στο 64% των ευρωπαϊκών δειγμάτων, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να καταγράφονται σε περιοχές της Γερμανίας. Ο τρίτος πιο συχνά εμφανιζόμενος τύπος, ο Τ-2, διπλασιάσθηκε σε συγκεντρώσεις το 2015 σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα, και αφορά πλέον το 42% των δειγμάτων. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αυτής της τοξίνης εμφανίσθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας.

Τέλος, η μυκοτοξίνη FUM εμφανίστηκε στο 54% των ευρωπαϊκών δειγμάτων και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αφορούσαν δείγματα ιταλικού καλαμποκιού. Αξίζει να τονιστεί ότι οι προσβολές του πολωνικού καλαμποκιού, καθώς και του καλαμποκιού μεγάλων περιοχών της Ισπανίας, είναι τόσο εκτεταμένες, που οι μεγάλες εταιρείες ζωοτροφών έχουν διακόψει τη χρήση του.

“YX”