Προς αναζήτηση δεδομένων οι Λάκωνες για το αρδευτικό Τρινάσου

Προχωρά το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών

Τα προβλήματα για την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Τρινάσου φαίνεται ότι δεν τελειώνουν, ωστόσο οι Λάκωνες ενεργοποιούνται πλέον τόσο για την επίλυσή τους όσο και για τη δημιουργία μίας νέας βάσης δεδομένων, ώστε να μην υπάρξει ξανά πρόβλημα στο μέλλον.

Ο προϊστάμενος στο τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της ΔΑΟΚ Λακωνίας και πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Λακωνίας, Γιώργος Μπουραζάνης, αναφερόμενος στις ανάγκες που υπάρχουν, εξηγεί στην «ΥΧ»: «Τα υδραυλικά έργα απαιτούν νέα δεδομένα. Αυτήν τη στιγμή, κατ’ εντολή της οδηγίας 60/2000, είμαστε υποχρεωμένοι να διενεργήσουμε μελέτη των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων, σε επίπεδο λεκάνης απορροής, ενώ παράλληλο ζητούμενο είναι η ποιότητα των νερών. Το πρόβλημα που μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει αυτήν τη στιγμή, είναι ότι δεν υπάρχει δίκτυο υδρολογικών δεδομένων».

Σύμφωνα με τον κ. Μπουραζάνη, παρότι υπάρχει δίκτυο υπόγειων υδάτων σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τη στάθμη, αλλά και επιφανειακών σε ό,τι αφορά την ποιότητα, εντούτοις δεν υπάρχει δίκτυο παρακολούθησης παροχών, όπως επίσης δεν υπάρχει και ένα δίκτυο αναγνωρισμένης εγκυρότητας μετεωρολογικών δεδομένων.

«Το ζήτημα είναι η ύπαρξη ενός δικτύου ορθά τοποθετημένων μετεωρολογικών σταθμών, αλλά και ενός δικτύου μέτρησης παροχών επιφανειακών υδάτων. Οι μετρήσεις της υπηρεσίας εγγείων βελτιώσεων, όπως και οτιδήποτε άλλο γινόταν μέχρι σήμερα, ήταν ευκαιριακά», υπογραμμίζει.

Ελλείμματα πληροφόρησης

Τα παραπάνω οδηγούν σε ελλείμματα πληροφόρησης, τα οποία είναι απαραίτητο να υπερκεραστούν, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο του Τρινάσου. Όπως μας λέει ο κ. Μπουραζάνης, ο ίδιος ενημερώθηκε ότι το υπουργείο ζήτησε καινούργια δεδομένα για το κλειστό δίκτυο του ΤΟΕΒ. «Αυτό συνεπάγεται επανυπολογισμό, διότι, δεδομένης της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε δεδομένα του παρελθόντος. Το παλιό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών έκλεισε, αντί να εκσυγχρονισθεί, καθώς τα ύδατα πέρασαν στη διαχείριση του υπουργείου Περιβάλλοντος. Τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα αντλήθηκαν το 2012-2013».

Κινητοποίηση για να προχωρήσει το έργο

Πάντως, μετά την προφορική εντολή του υπουργείου για να αναζητηθούν νέα επικαιροποιημένα στοιχεία, οι Λάκωνες έχουν κινητοποιηθεί. «Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών και προχωράμε στη δημιουργία ενός δικτύου σταθμών που μετρά παροχές ρεμάτων. Με τη βοήθεια της περιφέρειας, θα το ολοκληρώσουμε σε επιλεγμένες θέσεις», επισημαίνει ο κ. Μπουραζάνης, καταλήγοντας ότι «ήδη συλλέγονται πληροφορίες, ώστε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες και να προχωρήσει το έργο».