Ε.Ε: Νέο σχέδιο νόμου για το καθεστώς προώθησης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

3,1 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για κατανάλωση φρούτων σε σχολεία

Τα παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει σύντομα να επωφεληθούν από ένα καλύτερα χρηματοδοτούμενο καθεστώς προώθησης κατανάλωσης γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και θα πρέπει επίσης να διδάσκονται καλύτερα για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής. Αυτά προβλέπει ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο έχει ανεπισήμως συμφωνηθεί με τους υπουργούς της ΕΕ, και θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη.

Εάν η πρόταση εγκριθεί, τα μέχρι σήμερα ξεχωριστά καθεστώτα προώθησης κατανάλωσης γάλακτος και φρούτων στα σχολεία θα συγχωνευτούν και ο ετήσιος προϋπολογισμός των νέων αυτών προγραμμάτων θα αυξηθεί από τα 20 εκατ. ευρώ στα 250 εκατ. ευρώ.

Σχεδόν 10 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ επωφελήθηκαν από το ευρωπαϊκό καθεστώς προώθησης κατανάλωσης φρούτων και σχεδόν 19 εκατομμύρια παιδιά επωφελήθηκαν από το καθεστώς προώθησης κατανάλωσης γάλακτος κατά το 2013 και 2014.

Ιστορικό

Το καθεστώς για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία δημιουργήθηκε το 1977. Το καθεστώς για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, το οποίο περιλαμβάνει μια διάταξη για την εκπαίδευση, ισχύει από το 2009. Και τα δύο συστήματα είχαν συσταθεί για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά έχουν μέχρι τώρα λειτουργήσει με διαφορετικές νομικές και δημοσιονομικές ρυθμίσεις. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, ενώ 25 κράτη μέλη συμμετέχουν στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων (όλα εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία και τη Σουηδία).

Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γάλακτος εξακολουθεί να μειώνεται σε όλη την Ευρώπη. Πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ είναι υπέρβαρα και οι έφηβοι, κατά μέσο όρο, καταναλώνουν μόνο το 30% με 50% της συνιστώμενης ημερήσιας κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.