Α. Μωυσίδης: Πρώτα τα οριστικά δικαιώματα και μετά η 2η δόση της εκκαθάρισης (upd)

Α. Μωυσίδης: Πρώτα τα οριστικά δικαιώματα και μετά η 2η δόση της εκκαθάρισης

Την ημέρα που ξεκίνησαν οι πληρωμές των υπολοίπων της εξισωτικής αποζημίωσης ετών 2008 – 2014, και εν αναμονή της πίστωσης του 75% της εξισωτικής 2015 μέχρι το τέλος του έτους (συνολικού ύψους 195 εκατ. ευρώ), επισκεφθήκαμε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνη Μωυσίδη.

Ημέρες πληρωμών αυτές των εορτών, και οι γεωργοί – κτηνοτρόφοι περιμένουν τα χρήματα των ενισχύσεων για να προγραμματίσουν τις εργασίες τους την χρονιά που έρχεται. Ειδικά φέτος, λόγω των δύσκολων οικονομικών εξελίξεων, τα χρήματα αυτά αναμένονται πραγματικά σαν μάννα εξ ουρανού.

Ρωτήσαμε, λοιπόν, τον κ. Μωυσίδη για τις πληρωμές/ενισχύσεις που έρχονται, τι θα πρέπει να πράξουν οι παραγωγοί σχετικά με τις ενστάσεις για τα δικαιώματα, το νέο ΟΣΔΕ, τις αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ κ.ά.

………………….
Συνέντευξη στο Χρήστο Διαμαντόπουλο

Έχουν περάσει αρκετές ημέρες, πλέον, από την ολοκλήρωση της πληρωμής του 90% της βασικής ενίσχυσης. Ποιος είναι ο απολογισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ; Σε ποιο τομέα δημιουργήθηκε πρόβλημα και ποιες είναι οι ενέργειες του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση;

Aν έπρεπε να αναφερθούμε σε κάποια «προβλήματα», που διαπιστώθηκαν μετά από αυτή την πληρωμή, το πρώτο και κυριότερο, κατά την άποψή μας, αφορά στην ελλιπή ενημέρωση του αγροτικού και όχι μόνο κόσμου, αναφορικά με το ότι ο συνολικός φάκελος της ΚΑΠ, που αποφασίστηκε το 2014, προέβλεπε μείωση της ενιαίας ενίσχυσης κατά 15% περίπου και ότι το ποσό της βασικής ενίσχυσης αποτελεί το 55% της ενιαίας ενίσχυσης. Συνεπώς, το 90% της βασικής ενίσχυσης, που δόθηκε τον Δεκέμβρη, δεν είναι σε καμία περίπτωση συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα ποσά που καταβλήθηκαν στα πλαίσια της προηγούμενης ΚΑΠ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβρη του 2014, όπως δυστυχώς «επικοινωνήθηκε» από διάφορες πηγές. Κατά τα λοιπά, όποια τεχνικά προβλήματα αναδείχθηκαν από την πληρωμή, ευελπιστούμε ότι θα θεραπευτούν μέσα από τη διαδικασία αίτησης αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.

Με δεδομένες τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, ποια είναι τα σημεία που θα πρέπει να γνωρίζουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι ως προς τα νέα δικαιώματα;
Τα βασικά σημεία, που θα πρέπει να γνωρίζουν οι γεωργοί κι οι κτηνοτρόφοι ως προς τα νέα δικαιώματα είναι τα εξής:

α) Άμεσες ενισχύσεις, και ως εκ τούτου και δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, χορηγούνται μόνο σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ενεργοί γεωργοί.
Στόχος της εισαγωγής της έννοιας του ενεργού γεωργού, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η διασφάλιση δύο πολύ συγκεκριμένων θεμάτων: Από τη μία να διασφαλίσει ότι μόνο η έκταση, η οποία πράγματι καλλιεργείται ή τουλάχιστον ασκείται επ’ αυτής κάποιας φύσης γεωργική δραστηριότητα, μπορεί να τύχει στήριξης, υπό το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων, και από την άλλη να αναχαιτίσει την πρόσβαση στο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων στα πρόσωπα αυτά, για τα οποία η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος του εύρους των οικονομικών συμφερόντων τους. Παράλληλα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αρνητική μεταχείριση των λεγόμενων μικροκαλλιεργητών μερικής απασχόλησης, με σημαντικό ύψος εξωγεωργικών εισοδημάτων, ορίζεται ότι οι διατάξεις του ενεργού αγρότη δεν αφορούν αυτούς που απλώς έλαβαν άμεσες ενισχύσεις, που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 ευρώ το προηγούμενο έτος.

β) Η Ελλάδα αποφάσισε να εφαρμόσει το καθεστώς βασικής ενίσχυσης από το 2015 σε περιφερειακό επίπεδο.
Για τον λόγο αυτό, καθορίστηκαν τρεις περιφέρειες στη χώρα, βάσει αγρονομικών κριτηρίων (βοσκότοποι, αρόσιμες εκτάσεις, δενδρώνες).
Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται σύμφωνα με την επιλέξιμη έκταση που δήλωσαν οι γεωργοί το 2015 με την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Ως έτος αναφοράς για την κατάταξη των εκτάσεων στις παραπάνω 3 περιφέρειες, που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015, είναι το έτος ενίσχυσης 2013.

γ) Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν το 2015, υπόκειται σε σύγκλιση και διαφοροποιείται για κάθε έτος ως το 2019. Από τη σύγκλιση εξαιρούνται τα δικαιώματα, που χορηγήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα, των οποίων η αξία είναι ίση με τον περιφερειακό μέσο όρο. Έτσι, όσοι υπερβαίνουν τον περιφερειακό μέσο όρο, υπόκεινται σε σύγκλιση προς τα κάτω μέχρι ποσοστού 30%, ενώ όσων είναι κάτω του μέσου όρου, συγκλίνουν προς τα πάνω και η σύγκλιση αυτή θα γίνει σταδιακά σε 5 βήματα, μέχρι το τέλος του 2019.

Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πότε ξεκινάει η διαδικασία των ενστάσεων; Έως πότε θα διαρκέσει η διαδικασία, ποιους παραγωγούς αφορά και που θα υποβάλλονται;

Αν έπρεπε να αναφερθούμε σε κάποια προβλήματα, που διαπιστώθηκαν μετά απο αυτή τη πληρωμή, το πρώτο και κυριότερο, κατα την άποψη μας, αφορά την ελλιπή ενημέρωση του αγροτικού, και όχι μόνο κόσμου
Αν έπρεπε να αναφερθούμε σε κάποια προβλήματα, που διαπιστώθηκαν μετά απο αυτή τη πληρωμή, το πρώτο και κυριότερο, κατα την άποψη μας, αφορά την ελλιπή ενημέρωση του αγροτικού, και όχι μόνο κόσμου

Έχουμε 2 κατηγορίες ενστάσεων. Η πρώτη αφορά στα δικαιώματα και οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η δεύτερη αφορά στις πληρωμές και υποβάλλονται στις πύλες. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Την Παρασκευή, 18/12/2015, αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. 133724/18.12.2015 εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά στις ενστάσεις για τα δικαιώματα, π.χ. για λόγους διαπίστωσης ανακριβειών στα ατομικά στοιχεία, μη ταυτοποίηση των γεωργών, γνωστοποίηση ένστασης ή δικαστικής απόφασης, που επηρεάζει την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης το 2014, χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργού κ.λπ., με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016.
Με το υπ’ αριθμ. 134564/18.12.2015 έγγραφο, καθορίστηκε και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των εκτάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπησης, με καταληκτική ημερομηνία την 1/2/2016.

Οι ποινές και η εξισωτική αποζημίωση

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι είχαν «ποινές», δεδομένου ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης 2015 (έως 75%);

Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ποινές υπολογίζονται για κάθε καθεστώς ξεχωριστά.
Ως προς την αξιολόγηση για την προκαταβολή ΕΑ έτους αιτήσεων 2015, δεν θα συμπεριληφθούν οι παραγωγοί που:
Δεν είχαν εκκαθάριση από ΚΕΠΥΟ στο αρχείο που μας είχε σταλεί στις 11.11.2015
Περιλαμβάνονται στο δείγμα επιτόπιων ελέγχων ζωικού κεφαλαίου, για το οποίο είναι σε εξέλιξη η διεξαγωγή των ελέγχων
Περιλαμβάνονται σε αρχεία δεσμεύσεων λόγω περαιτέρω ελέγχων (π.χ. καταγγελιών, αγροζημίες, κ.λπ.)
Δεν κρίνονται μετακινούμενοι λόγω μη προσκόμισης των σχετικών αδειών
Δεν έχουν καταγραφή απογραφής αιγοπροβάτων στην ΚΒΔ μέχρι 21.12.2015, για το τμήμα της πληρωμής που αφορά σε αξιοποίηση βοσκοτόπων λόγω αιγοπροβάτων.
Στην εν λόγω πληρωμή θα υλοποιηθεί ο απαιτούμενος συμψηφισμός με αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, πολυετείς κυρώσεις και ποινές πολλαπλής συμμόρφωσης προηγουμένων ετών.

Το Φεβρουάριο η πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων

Ποιες άλλες σημαντικές πληρωμές έπονται (έως και τις αρχές του νέου έτους);

Έως το τέλος του 2015 έχει προγραμματιστεί η πληρωμή εκκρεμοτήτων της ενιαίας ενίσχυσης 2013.
Επίσης:
Προκαταβολή ΕΑ έτους αιτήσεων 2015
Βιολογική γεωργία έτους αιτήσεων 2013
Καπνά (δράση 2.3) έτους αιτήσεων 2012
Καπνά (δράση 1.4) έτους αιτήσεων 2012-2013
Σπάνιες Φυλές έτους αιτήσεων 2013
Μείωση νιτρορύπανσης έτους αιτήσεων 2013
Ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή τεύτλων έτους αιτήσεων 2013
Διατήρηση παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας έτους αιτήσεων 2013
Βιολογική κτηνοτροφία έτους αιτήσεων 2012
Πληρωμές εντός του χρηματοδοτικού του ΠΑΑ 2007-2013 για τους άξονες 1, 3, 4 και του Μέτρου 511 (Τεχνική Βοήθεια).

Πότε θα γίνει η πληρωμή του «πρασινίσματος» (30%);

Η 2η δόση της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης, καθώς και το ποσό που αναλογεί στην πράσινη ενίσχυση, θα καταβληθούν αφού εκδοθούν τα οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Η ενίσχυση που αφορά στο πρασίνισμα, σύμφωνα με τις εθνικές επιλογές, αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της αξίας των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, άρα θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπολογισμού και έκδοσης των οριστικών δικαιωμάτων. Η ημερομηνία δεν είναι εύκολο να οριστεί επακριβώς, υπολογίζουμε όμως μέσα στην άνοιξη.

Πότε τοποθετείται η πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων; Ποια προϊόντα θα πληρωθούν πρώτα;

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις καταβάλλονται υπό τη μορφή ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση, στους δικαιούχους γεωργούς.
Η καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Φεβρουάριο του 2016. Οι ενισχύσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται αρχικά για όσες συνδεδεμένες δεν προϋποθέτουν βάσει Υπουργικής Απόφασης ελάχιστη παράδοση προϊόντος (όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και ο σκληρός σίτος) και στη συνέχεια για όσες συνδεδεμένες ολοκληρώνεται η καταχώρηση των παραδόσεων.
Σημειώνεται ότι απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός μετά το κλείσιμο της εφαρμογής παραδόσεων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι από τον Οργανισμό Πληρωμών, να καθοριστεί το ύψος της ενίσχυσης και να καταβληθεί η ενίσχυση στους γεωργούς.

Αυστηροποιούμε και τα κριτήρια ελέγχου των φορέων

Πότε ξεκινάει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2016; Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες; Τι αλλαγές φέρνει η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ;

Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθεί εντατικά να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2016 όσο το δυνατόν συντομότερα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, η επίτευξη του στόχου αυτού συναρτάται και από παράγοντες που εκφεύγουν αντικειμενικά αυτής της πρόθεσης, όπως π.χ. η σύντομη ολοκλήρωση του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο της διαχείρισης των αιτήσεων του έτους 2016. Σε κάθε περίπτωση, όποιες διορθωτικές κινήσεις γίνονται για τη συνολική βελτίωση της διαδικασίας, θα γνωστοποιούνται άμεσα προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στη διαβούλευση που αναρτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους φορείς υποβοήθησης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης των Αγροτών 2016-2020, δημιουργήθηκε αναταραχή σε 140 πύλες πανελλαδικά, με άγνωστες επιπτώσεις, διότι, για τους υπό πιστοποίηση φορείς, δεν απαιτείται από την πρόσκληση η εμπειρία ούτε ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών 5% του Νομού, ως δυνητικοί πελάτες του, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή που εφαρμόζεται η νέα ΚΑΠ. Ποια είναι η θέση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Όσοι φορείς περάσουν, θα είναι μετά από έλεγχο, σχετικά με το αν πληρούν τα κριτήρια που θέτουμε. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν σεμινάρια εκπαίδευσης, όπως και την προηγούμενη περίοδο, αλλά και γραπτός διαγωνισμός. Μάλιστα, αυτά πρόκειται να είναι και αυστηρότερα, ώστε να ελέγξουμε το επίπεδο της γνώσης τους. Επίσης, συνεχίζει να υπάρχει ένα μίνιμουμ ποσοστό (%) σε κάθε νομό για τους δυνητικούς πελάτες του κάθε φορέα. Αυστηροποιούμε, επίσης, και τα κριτήρια ελέγχου τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα όσα προωθούμε, ως μόνο στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών.

(φύλλο 08 24/12/2015)