Πως κατανέμονται τα 2.146 στρ. οινάμπελων από το Εθνικό Απόθεμα

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη 2η Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015 (ΦΕΚ Β΄ 2402/2015) που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκος Μπόλαρης.

Σε αυτή γίνονται γνωστές οι εκτάσεις ανά Περιφέρεια (συνολικά 2.146 στρ.) στις οποίες μπορούν να χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης δωρεάν από το Εθνικό Αποθεματικό.

Υπογραμμίζεται ότι βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση των δικαιωμάτων για τους ήδη κατόχους αμπελώνων, αποτελεί η τήρηση των κανονιστικών τους υποχρεώσεων. Επίσης θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους οι δηλώσεις συγκομιδής, τουλάχιστον για τα έτη 2012, 2013, 2014. Όπως διευκρινίζεται: «οι ακριβείς εκτάσεις θα προκύψουν μετά τους απαιτούμενους ελέγχους (συμβόλαια ιδιοκτησίας, δηλώσεις συγκομιδής, κ.λπ.) για τις οποίες θα χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, των οποίων η ισχύς τους θα είναι μέχρι 31/07/2018».

Επίσης οι ΔΑΟΚ θα πρέπει να συμπληρώσουν συγκεντρωτικό πίνακα με τους δικαιούχους παραγωγούς το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2015 και να τον στείλουν στο Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας το ταχύτερο δυνατό.