Στήριξη των συνεταιριστικών σχημάτων προβλέπει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Στο 0,84% του ΑΕΠ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα

Έμφαση στις φοροαπαλλαγές, διατήρηση των άμεσων ενισχύσεων σε ειδικές κατηγορίες επενδύσεων, κίνητρα για μετεγκατάσταση σε μειονεκτικές περιοχές, είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του νέου επενδυτικού νόμου που πρόκειται να κατατεθεί και να ψηφιστεί σύντομα από τη Βουλή.

Σε γενικές γραμμές οι κεντρικές κατευθύνσεις του νέου νόμου σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομίας θα είναι:

  • η ενίσχυση υφιστάμενων και η δημιουργία νέων εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρήσεων
  • η αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στο ειδικευμένο προσωπικό
  • η αύξηση της συνεργασίας μέσω στήριξης συνεταιριστικών σχημάτων, επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, επιχειρηματικών συστάδων (clusters) κτλ.
  • η στήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική, είτε λόγω μειονεκτικών γεωγραφικών συνθηκών (ορεινές, μικρές νησιωτικές κτλ.), είτε λόγω γειτνίασης με χώρες που παρέχουν ιδιαίτερα χαμηλούς φορολογικούς, ασφαλιστικούς κτλ. Συντελεστές.

Σε ότι αφορά τα είδη των ενισχύσεων ο νέος νόμος θα δίνει έμφαση στις φοροαπαλλαγές και την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η φοροαπαλλαγή θα χορηγείται τμηματικά με την υλοποίηση του 50% της επένδυσης ενώ επιχορηγήσεις θα παρέχονται σε ειδικές κατηγορίες επενδύσεων όπως σε νεοσύστατες, καινοτόμες επιχειρήσεις, σε δικτυώσεις ή σε μειονεκτούσες περιοχές ώστε να δοθεί κίνητρο τόσο για την ίδρυση επιχειρήσεων σε αυτές όσο και για την παροχή κινήτρων μετεγκατάστασης.

Εξάλλου σε κλαδικό επίπεδο ο νόμος θα στοχεύει σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες ενώ επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού θα παρέχεται η δυνατότητα ένταξης με ελάχιστα κριτήρια, γρήγορες διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχους σε δειγματοληπτική βάση. Και για τις μεγάλες ξένες επενδύσεις εκτός από την επιτάχυνση της αδειοδότησης θα παρέχονται διασφαλίσεις ως προς τη διατήρηση σταθερού φορολογικού συστήματος για 7 χρόνια.

Το επενδυτικό νομοσχέδιο οριστικοποιείται για κατάθεση στη Βουλή εντός των ημερών, ενώ προηγήθηκε πολύμηνος διάλογος τόσο με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου όσο και με επιστημονικούς φορείς.