Στα 22.000 ευρώ το πριμ Νέων Αγροτών στο νέο ΠΑΑ

14.000 ευρώ στις μικρές εκμεταλλεύσεις

Στην ιστοσελίδα agrotikianaptixi.gr του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύθηκε η 2η επίσημη υποβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στην Κομισιόν. Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου ιδιαίτερα για τα προγράμματα του Β’ Πυλώνα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται μέτρα όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες, η Εγκατάσταση Νέων Αγροτών, Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η Μεταποίηση, εξισωτική κ.α.

Ειδικότερα όσον αφορά το μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και το μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» τα ποσά που προβλέπει το νέο ΠΑΑ έχουν ως εξής:

  1. 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»: από 17.000 € έως και 22.000 € ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
  2. 6.3 Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Σύμφωνα με το ΠΑΑ για το μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα αυξάνεται αναλογικά και θα διαμορφώνεται έως και 22.000 € με βάση τα εξής:

α) κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών,
β) κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% και είναι σε συμβατότητα με τις διατάξεις για την εσωτερική αγορά της ΣΕΚ (βλ. Άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 Απαλλακτικός στη γεωργία, Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα [2014/C 204/01]).

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Επιπλέον – σύμφωνα με το νέο ΠΑΑ – το μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ), συνεισφέροντας σε σχετικές στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για το γεωργικό τομέα. Λόγω του ότι οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις είναι το 50% του συνόλου στην Ελλάδα με πληθώρα κατόχων και χαρακτηριστικών (όπως ετεροαπασχολούμενοι, ημιαυτοσυντήρηση) για να υπάρξει εστίαση ορίζονται τα εξής:

– Πρόσβαση στο υπομέτρο έχουν ατομικές ή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μικρές κοινότητες (έως και 5.000 κάτοικοι), ενώ έχουν επαρκή παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίση με 5.000€ έως 7.999 € για να αναπτυχθούν, διαχωρίζοντάς τες τόσο από γεωργικές εκμεταλλεύσεις χωρίς προσανατολισμό στην αγορά όσο και τις περισσότερο δυναμικές εκμεταλλεύσεις που πρέπει να εγκαθίστανται οι νέοι γεωργοί.

– Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα έχει αναλάβει κατάλληλες δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης του έτσι ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη καθώς και επαρκή επαγγελματικά προσόντα (με πρόβλεψη για απόκτησή τους μέσω κατάρτισης του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ εφόσον δεν τα διαθέτει). Με την επίτευξη των παραπάνω δίδεται η καταβολή της τελευταίας δόσης της ενίσχυσης. Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.

– Το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
 
Δείτε τη 2η επίσημη υποβολή του νέου ΠΑΑ