Τι αλλάζει στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων βάσει του ν/σ για τα βοσκοτόπια

Οι ζωονόσοι δεν επηρεάζουν τις ενισχύσεις λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόβλεψη για τη διασφάλιση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας προβλέπει σχετική διάταξη στο υπό συζήτηση (στη Βουλή) ν/σ για τα βοσκοτόπια.

Το σχέδιο περιλαµβάνει τη χορήγηση «άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης» σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν εντός των ορίων οικισµών ή πλησίον οικισµών (σ.σ. έως 2.000 κατοίκους), ώστε να νοµιµοποιηθούν και να µην οδηγηθούν σε διακοπή λειτουργίας και σφράγισµα, όπως γινόταν µε τον προηγούµενο νόµο 4056/2012.

Η άδεια δεν µεταβιβάζεται και δεν τροποποιείται, παρά µόνο ανακαλείται όταν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, αυτή η ρύθµιση προτείνεται, γιατί το πρόβληµα είναι πλέον µεγάλο. Όπως αναφέρεται ενδεικτικά, στον νοµό Ροδόπης λειτουργούν περίπου 700 κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις εντός ορίων οικισµών, στον νοµό Λακωνίας υπάρχουν µη αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις σε όλη την περιφέρεια, στον νοµό Φλώρινας λειτουργούν περίπου 2.000 τέτοιες εκµεταλλεύσεις, ενώ αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί στους νοµούς Κορινθίας, Έβρου, Καβάλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Τρικάλων και σε διάφορους άλλους.

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 12/9/2016 (έληγε στις 12/3/2015) η έκδοση άδειας εγκατάστασης σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που έως την έναρξη ισχύος του νόµου του 2012 λειτουργούσαν χωρίς άδεια, για να προλάβουν να ολοκληρώσουν εµπρόθεσµα τις σχετικές διαδικασίες νοµιµοποίησής τους. Η ρύθµιση αφορά και εγκαταστάσεις που είχαν ήδη διακόψει τη λειτουργία τους, επειδή ακριβώς λειτουργούσαν χωρίς άδεια.