Σεμινάριο/Ημερίδα Επιμόρφωσης με θέμα το ελληνικό τσάι του βουνού στην Κατερίνη

Την τελική Ημερίδα Επιμόρφωσης της Παραγωγικής Βάσης/Σεμινάριο, πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ., στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στην περιοχή της Κατερίνης.

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και θα είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ΑγροΕΤΑΚ (ΚΥΠΕ 3396/129) με υίτλο:

«Δημιουργία μητρικών φυτών με στόχο τη διατήρηση ex situ  διαφόρων ειδών Sideritis  L. -“Ελληνικό Τσάι του Βουνού” με τη μέθοδο του μικροπολλαπλασιασμού».

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής και το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από τον ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ».