Οι πιο αναπτυγμένες αγροτικά χώρες και η Ελλάδα

Οι πιο αναπτυγμένες αγροτικά χώρες και η Ελλάδα

Σύμφωνα με πολλές μελέτες ανάπτυξης οι πιο αναπτυγμένες αγροτικά χώρες έχουν ορισμένα κοινά γνωρίσματα:

  1. Λειτουργούν με διαφάνεια και πιο ανταγωνιστικά οι αγορές τους
  2. Έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής
  3. Διαθέτουν χρηματοδοτική επάρκεια (ρευστότητα)
  4. Έχουν καλύτερο σύστημα ενημέρωσης, συμβουλευτικής
  5. Διαθέτουν κανονικό κράτος
  6. Διαθέτουν θεσμούς, ισχυρούς συνεταιρισμούς και αξιόπιστη συνδικαλιστική εκπροσώπηση

Η Ελλάδα έχει δύο επιλογές:

είτε θα συγκλίνει στα παραπάνω με ένα μετρήσιμο σχέδιο που θα δεσμεύει τους εμπλεκόμενους αλλά και το πολιτικό σύστημα, είτε θα καταρρεύσει.
Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει.

Νίκος Λάππας