Τριήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πάρνωνα στην Ανατολική Πελοπόννησο

Τριήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πάρνωνα στην Ανατολική Πελοπόννησο

Ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Μονεμβασιά με μεγάλη επιτυχία το τριήμερο «Οδοιπορικό» της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνας Α.Ε. στην Ανατολική Πελοπόννησο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος Leader 2007-2013 «από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία», αλλά και του νέου προγράμματος CLLD, Community Led-Local Development – «Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων».

Το οδοιπορικό ξεκίνησε από το Άστρος την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, την επόμενη ημέρα συνεχίστηκε στην Τρίπολη και στην Σπάρτη και στις 5 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε στη Μονεμβασιά, περιοχές παρέμβασης της ΟΤΔ Πάρνωνας.

Στο πλαίσιο του Τριήμερου Συνεδρίου αναπτύχθηκαν θέματα, όπως η Ανάπτυξη και ο Προγραμματισμός Έργων στην Ύπαιθρο, η Επιχειρηματικότητα και η Καινοτομία, το Περιβάλλον και το Απόθεμα Βιόσφαιρας στην περιοχή Πάρνωνα- Μαλέα και ο Πολιτισμός και οι Δράσεις Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Παράλληλα παρουσιάσθηκαν και αναλυτικά στοιχεία για τα προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις της περιόδου 2014-2020.

Στην διάρκεια των εκδηλώσεων στην Τρίπολη έγιναν σημαντικές παρουσιάσεις για τον προγραμματισμό έργων στην Ύπαιθρο οι οποίες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες για τα στελέχη Δήμων αιρετούς και υπαλλήλους υπηρεσιών ενώ πολύ σημαντικές ήταν και οι άλλες θεματικές ενότητες, για επιχειρηματικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς.

Συζητήθηκε επίσης και ο προγραμματισμός για την ωρίμανση έργων για την ύπαιθρο την περίοδο 2014-2020. Κεντρικό σύνθημα «Επιχειρηματικότητα –Καινοτομία- Απασχόληση», τρίπτυχο που πρέπει να το δούμε, όπως είπε και ο Πρόεδρους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος, υπό το πρίσμα της κρίσης. Μίας κρίσης που δεν είναι μόνο οικονομική.

Το θετικό που είχε το πρόγραμμα LEADER, μέσω του οποίου υλοποιήθηκαν πολλά έργα, κυρίως στον αγροτικό τομέα, αλλά και στον τουριστικό τομέα, είναι πως, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Σπύρος Φλώρος, ότι ξεχώρισε «η ήρα από το στάρι» και έμειναν επιχειρήσεις υγιείς και άνθρωποι που ήθελαν να δουλέψουν.

Να σημειώσουμε πως σήμερα υλοποιούνται μέσω του LEADER 127 έργα συνολικού προϋπολογισμού 14.601.940,12 ευρώ.

Τα περισσότερα έργα είναι στον αγροτικό τομέα και στην μεταποίηση γεωργικών ή δασοκομικών προϊόντων ενώ αρκετά έργα αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων.

Η διαδρομή Άστρος – Τρίπολη – Σπάρτη – Μονεμβασιά περιλάμβανε επισκέψεις σε έργα και δράσεις, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικές επενδύσεις του προγράμματος, όπως Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας ελαιόλαδου – βρώσιμων ελιών, Μονάδες συσκευασίας οπωροκηπευτικών, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις καθώς και Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια των ενεργειών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (95%) και από Εθνικούς Πόρους (5%).

Αποτελέσματα

Στο Τοπικό Πρόγραμμα, Προσέγγιση LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013, «Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία» συνολικού προϋπολογισμού 14.601.940,12€.υλοποιούνται 127 έργα.

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2007-2014, που ολοκληρώνεται στις 31/12/2015 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος, από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία», παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της οικονομικής κρίσης της Περιόδου 2010-2015, είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σημείωσε αξιοσημείωτες επιδόσεις στον τομέα των πληρωμών , και πιο συγκεκριμένα μέσα βρέθηκε μέσα στις πέντε πρώτες ομάδες Τοπικής Δράσης σε επίπεδο χώρας.

Η Νέα Προγραμματική Περίοδος CLLD – Community Led- Local Development, 2014- 2020 «Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», το νέο τοπικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Απόθεμα Βιόσφαιρας και Ζώνες Καινοτομίας» βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης με τους τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και τις τοπικές αρχές. Κατά τη νέα αυτή Προγραμματική Περίοδο επιδιώκεται για πρώτη φορά, ο σχεδιασμός ενός πολυτομεακού και πολυταμειακού προγράμματος που αντιμετωπίζει τα οξυμμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στην περιοχή με προσέγγιση “bottom up” – «από κάτω προς τα πάνω» με ενεργή συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων.