Η ΤΤΙΡ και το πλαίσιο που θέτει η Κομισιόν

Τι θα ισχύσει για τον αγροτικό τομέα

Η ΤΤΙΡ και το πλαίσιο που θέτει η Κομισιόν
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Μία σειρά κειμένων–προτάσεων σχετικά με το γεωργικό κεφάλαιο της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων ΕΕ-ΗΠΑ (TTIP) δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές της εβδομάδας. Τα κείμενα αυτά έρχονται να προστεθούν σε προτάσεις που η Κομισιόν είχε ήδη δώσει τμηματικά στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα και που αφορούσαν στα «υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα» και τα «τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο».

Στο επεξηγηματικό έγγραφο που συνοδεύει τις δημοσιευμένες προτάσεις της ΕΕ αναφέρεται ότι ενώ το γεωργικό εμπόριο θα πρέπει να καλύπτεται από τις γενικές διατάξεις της ΤΤΙΡ, το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον αγροτικό τομέα δικαιολογεί τη δημιουργία ειδικών, χωριστών διατάξεων.

Η ΕΕ προτείνει το συγκεκριμένο κεφάλαιο να χωριστεί σε τρεις ενότητες: τις διατάξεις σχετικά με τα γενικά μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία, τις διατάξεις σχετικά με το εμπόριο οίνου και αλκοολούχων ποτών, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με τα μη δασμολογικά θέματα.

Η ενότητα σχετικά με τα «μη δασμολογικά θέματα» – πλην των υγειονομικών και φυτουγειονομικών μέτρων, δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ωστόσο αναφέρεται ότι η η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει σχετική πρόταση μελλοντικά

Γεωγραφικές ενδείξεις

Σε σχέση με το εξαιρετικά ευαίσθητο για την ΕΕ ζήτημα των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) και αν και το συγκεκριμένο ζήτημα καλύπτεται στο κεφάλαιο για την «πνευματική ιδιοκτησία», το επεξηγηματικό έγγραφο της Κομισιόν περιλαμβάνει αναφορές σχετικά με τις επιδιώξεις της ως προς την προστασία των προϊόντων ΓΕ.

Σύμφωνα με αυτές, η ΕΕ έχει υποβάλει στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα κείμενο με τους σχετικούς στόχους της, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή προστασίας μέσω της συμφωνίας ενός καταλόγου 201 ΓΕ στον τομέα των τροφίμων και 22 στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, επιπλέον εκείνων που καλύπτονται από τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ του 1994.

Η ΕΕ επιδιώκει ένα επίπεδο προστασίας που θα απαγορεύει τη χρήση των ΓΕ ακόμα και όταν ο καταναλωτής δεν παραπλανieται

Η διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ επιδιώκει αυτή να είναι μία «ανοικτή λίστα», που θα μπορούσε να επεκταθεί στην περίπτωση όπου νέες ΓΕ αποκτήσουν οικονομική σημασία με την πάροδο του χρόνου. Ζητεί, επίσης, την παροχή αποκλειστικής προστασίας στο έδαφος των ΗΠΑ για τις 17 ημιγενικές ονομασίες που καλύπτονται από τη διάταξη του άρθρου 6 της συμφωνίας για τον οίνο.

Η ΕΕ επιδιώκει ένα επίπεδο προστασίας που θα απαγορεύει τη χρήση των ΓΕ ακόμα και όταν ο καταναλωτής δεν παραπλανi;eται, δηλαδή όταν αναφέρεται η πραγματική προέλευση του προϊόντος ή όταν η ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «είδος»,«τύπος», «στυλ», «απομίμηση» κτλ.

Το επεξηγηματικό έγγραφο προσθέτει ότι αναζητεί τρόπους διοικητικής εφαρμογής του εν λόγω επιπέδου προστασίας, πέραν της δικαστικής οδού, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να βρεθούν ad hoc λύσεις για τις γεωγραφικές ενδείξεις που έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες χρήσεις και εμπορικά σήματα, ή όταν οι ονομασίες φέρονται να έχουν αποκτήσει έναν γενικό χαρακτήρα.

Δώδεκα γύροι συνομιλιών έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, με τους διαπραγματευτές να στοχεύουν να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες πριν τη λήξη της θητείας Ομπάμα, στο τέλος του 2016.

«ΥΧ»

-Διαφήμιση-