ΥΠΑΑΤ: Διαθέτει ακίνητά του σε νέους αγρότες

Προωθεί έτσι την αξιοποίηση αυτών

Εκτός προγράμματος κινδυνεύουν να μείνουν 1.000 νέοι αγρότες της Κ. Μακεδονίας

Τη διάθεση μέρους των ακινήτων του σε νέους αγρότες και νεοεισερχόμενους στον κλάδο για το 2015 αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η συγκεκριμένη κίνηση κρίθηκε ως η ενδεδειγμένη προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το μέρος της δημόσιας περιουσίας για το οποίο γίνεται ο λόγος.

Αυτό προκύπτει από τη δημοσίευση των στρατηγικών στόχων του ΥΠΑΑΤ για το έτος 2015, στους οποίους περιλαμβάνεται η καταγραφή και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του με σκοπό τη διάθεση αυτής στους νέους αγρότες. Την απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

Αναλυτικά οι φετινοί στρατηγικοί στόχοι του ΥΠΑΑΤ:

  • Σταδιακός μετασχηματισμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της ελληνικής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών με έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΥΠΑΑΤ και των Εποπτευόμενων Οργανισμών για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Μεταξύ άλλων, απαιτείται δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για την συνεργατική λειτουργία των αγροτών που θα ισχυροποιεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών προς όφελος κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων αλλά και της επιχειρηματικότητας του αγροτικού χώρου γενικότερα. Καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου μας με σκοπό τη διάθεση αυτής στους νέους αγρότες αλλά και στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό χώρο. Επαναξιολόγηση του συστήματος ελέγχου τροφίμων. Αναθεώρηση των όρων διάθεσης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων με γνώμονα τόσο την προστασία του εισοδήματος των αγροτών όσο και των καταναλωτών.
  • Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) σε κρίσιμες προτεραιότητες. Μεταξύ άλλων, απαιτείται ρύθμιση των ζητημάτων που άπτονται των προσωρινών σχεδίων διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των κοινοτικών πόρων και την ορθή, αποτελεσματική και πλήρη απορρόφηση αυτών.
  • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του αγροτικού τομέα με τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού, διοικητικού και οικονομικού περιβάλλοντος.