Φόβοι, ελπίδες και απαιτήσεις για το μέλλον των τροφίμων

Τι ζητούν οι καταναλωτές από τις βιομηχανίες

Φόβοι, ελπίδες και απαιτήσεις για το μέλλον των τροφίμων
Τα τρέχονται πρότυπα κατανάλωσης απαιτούν πόρους που έχουν αρχίσει να εξαντλούνται

Το σύστημα της τροφικής αλυσίδας αντιμετωπίζει τεράστιες πιέσεις. Η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ήδη επηρεάζουν σημαντικά τη διάθεση των τροφίμων, ενώ τα τρέχοντα πρότυπα κατανάλωσης απαιτούν πόρους που έχουν αρχίσει να εξαντλούνται.

Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να αυξάνεται μέχρι το 2050 σε 9,5 δισ., οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να επηρεάσουν τις αποφάσεις που πρόκειται να παρθούν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος.

Για τον λόγο αυτόν, η Food Standards Agency, υπεύθυνη για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, πραγματοποίησε έρευνα ώστε να δώσει φωνή στους καταναλωτές σχετικά με τους φόβους τους για το μέλλον των τροφίμων. Η έρευνα αφορά αυτά που ζητούν από τις βιομηχανίες τροφίμων να αλλάξουν, αλλά και το τι θέλουν οι ίδιοι να αλλάξει, ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον των τροφίμων και να μη χαθούν οι δεσμοί με το φαγητό.

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των καταναλωτών είναι πως το σύστημα των τροφίμων γίνεται όλο και πιο περίπλοκο από τα πρώτα στάδια της παραγωγής μέχρι την πώληση των προϊόντων. Αυτό έχει ως συνέπεια οι καταναλωτές να αισθάνονται ότι χάνουν τη σύνδεση της προέλευσης της τροφής τους και του πώς καταλήγει στο τραπέζι τους. Ακόμα ένα σημαντικό θέμα που προβληματίζει τους καταναλωτές είναι η αύξηση των αποβλήτων, καθώς, όπως υποστηρίζουν, αν δεν εκτιμήσουμε το φαγητό περισσότερο, είναι πιο πιθανό να το «σπαταλήσουμε», με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα της τροφικής αλυσίδας.

Οι καταναλωτές, σύμφωνα με την έρευνα, ζητούν από τις δυνάμεις της αγοράς να μειωθούν τα απόβλητα τροφίμων σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της κατανάλωσης, αλλά και να στραφούν περισσότερο στη σχέση των καταναλωτών με τη διατροφή. Να μην προωθούν συστήματα μέσω διαδικτύου, όπως η ηλεκτρονική αγορά προϊόντων, αλλά να εστιάσουν στην άμεση επαφή των ανθρώπων με τα προϊόντα.

Για να εξασφαλιστούν, λοιπόν, τα συμφέροντα των καταναλωτών, οι ίδιοι ζητούν να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ της ευκολίας εύρεσης ποικιλίας τροφίμων και της σύνδεσης με τα τρόφιμα. Επίσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά καλής ποιότητας φαγητό, πρέπει να παρέχεται συνεχής πρόσβαση σε ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα. Ένα σημαντικό ζήτημα για τους καταναλωτές είναι πως χρειάζεται να υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση και εκπαίδευση, ώστε ο καταναλωτής να μπορέσει να κάνει καλύτερες επιλογές σχετικά με τα τρόφιμα. Τέλος, επιζητούν συνεχή επένδυση στην έρευνα για βιώσιμες τεχνικές παραγωγής και καινοτομίες στα τρόφιμα.

Βικτωρία Αποστολοπούλου