Ψήφισμα ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας: Τα μέτρα πλήττουν άμεσα αγρότες και παραγωγή

«Πόρτα» για επιστροφή φόρου σε αγρότες - εξαγωγείς

Τις έντονες ανυσηχίες του αναφορικά με τα νέα μέτρα και τον αντίκτυπό τους στους αγρότες εξέφρασε ο ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, εφιστώντας την προσοχή στην Πολιτεία. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Συνέλευση Αντιπροσώπων του παραρτήματος, γίνεται λόγος για μια δύσκολη κατάσταση, η οποία έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό τόσο τον πρωτογενή τομέα όσο και τους γεωτεχνικούς, με τη σοβαρότητά της να επιτείνεται από μέτρα που πλήττουν άμεσα την αγροτική παραγωγή και το αγροτικό εισόδημα.

Όπως επισημαίνεται, τα επίμαχα μέτρα είναι τα εξής:

1. Αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από 13% σε 23%.

2. Αύξηση προκαταβολής φόρου από 27,5% στο 55% και μετά στο 100%.

3. Δραστική μείωση της επιστροφής φόρου πετρελαίου αγροτικής χρήσης.

Παράλληλα, προγραμματίζεται και η λήψη των παρακάτω μέτρων:

1. Αύξηση φορολογίας εισοδήματος από 13% σε 26%.

2. Επιβολή φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων από 0% σε 26%.

3. Μεγάλη αύξηση των εισφορών προς τον ΟΓΑ .

4. Αναμενόμενη αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος.

5. Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 €.

Συνοψίζοντας την κατάσταση, ο ΓΕΩΤΕΕ αναφέρει τα εξής στο ψήφισμά του:

“Λαμβάνοντας υπόψη και τη σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων μέσω της νέας ΚΑΠ, φοβόμαστε ότι πλέον οδηγούμαστε σε εξαθλίωση του αγροτικού πληθυσμού, στην εγκατάλειψη του αγροτικού επαγγέλματος και τέλος στη φτωχοποίηση και μετανάστευση του αγροτικού πληθυσμού. Άμεση συνέπεια αυτών των μέτρων θα είναι και η μείωση της αγροτικής παραγωγής που είναι αναγκαίο εφόδιο για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση.

Επιπρόσθετα οι καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων (στρεμματικές ενισχύσεις, εξισωτική, βιολογικά, αποζημιώσεις κ.α.), ο περιορισμός στις κινήσεις κεφαλαίων και η περιορισμένη χρηματοοικονομική πολιτική των Τραπεζών, οδηγούν τον αγροτικό τομέα σε ασφυξία.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στην παραμεθόρια περιοχή όπου ζούμε και εργαζόμαστε, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της διακίνησης των παράνομων αγροτικών εφοδίων, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Η παράνομη αυτή διακίνηση προκαλεί ποικίλες ζημιές, όπως:

1. Πλήττεται σοβαρά η εθνική οικονομία με την ευρεία φοροδιαφυγή κι απώλεια εσόδων.

2. Γίνεται μη ορθολογική χρήση των γεωργικών εφοδίων.

3. Δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον

4. Η χρήση γεωργικών εφοδίων χωρίς έγκριση δημιουργεί υπολείμματα στα αγροτικά προϊόντα με συνέπεια τον κίνδυνο στη δημόσια υγεία.

Για αυτούς τους λόγους τα μέλη της Συνέλευσης Αντιπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας, που είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Πρωτογενούς Τομέα και Περιβάλλοντος στην Ανατολική Μακεδονία, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στην Πολιτεία για την επικείμενη καταστροφή του αγροτικού μας τομέα από αυτά τα μέτρα και από την παράνομη διακίνηση αγροτικών εφοδίων.

Παράλληλα όμως θέτει τους καθ ύλην αρμόδιους επιστήμονες του πρωτογενούς τομέα, Γεωτεχνικούς, στην διάθεση της πολιτείας. Έτσι ώστε με την κοινή προσπάθεια και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων να αντιστραφεί η διαγραφόμενη φθίνουσα πορεία του Αγροτικού και γενικότερα του Πρωτογενή τομέα της Οικονομίας μας”.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος