Ως και 7.500 ευρώ ανά δικαιούχο η εξισωτική 2014 – 2015. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες 

Ως και 7.500 ευρώ ανά δικαιούχο η εξισωτική 2014 – 2015. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες 

Σε ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2636/2015) που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομίας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζονται τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση για την εξισωτική αποζημίωση 2014 και 2015.

Σύμφωνα με αυτή το μέγιστο ποσό για τους δικαιούχους φθάνει τα 7.500 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με όλα τα ποσά των ενισχύσεων όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ