10 ερωτήσεις για το νέο μοντέλο του ΟΣΔΕ

Η Ναντίν Τσαούση, επικεφαλής του Τμήματος Υποστήριξης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, απαντά

Η Ναντίν Τσαούση, επικεφαλής του Τμήματος Υποστήριξης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

1 Τι αλλαγές επιφέρουν στο μοντέλο του ΟΣΔΕ οι πρόσφατες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσφατα δήλωσε την εξωστρέφειά του και την ανάγκη αξιοποίησης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων του με τρίτα συστήματα, ώστε όποια εταιρεία επιθυμεί -και διαθέτει την τεχνική ικανότητα- να υλοποιήσει εφαρμογές που θα επικοινωνούν με το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω προκαθορισμένων πρωτοκόλλων.

Αυτό σημαίνει ότι τα ΚΥΔ μπορούν να επιλέξουν εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού σχετικές με τον αγροτικό τομέα, ώστε να διευκολύνουν την καθημερινή τους εργασία και να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους παραγωγούς.

2 Πού μπορούν να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2023 οι αγρότες;

Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα, όπως κάθε χρόνο, να υποβάλουν την ΕΑΕ τους για το τρέχον έτος α) μόνοι τους με online κωδικούς, χωρίς να απευθυνθούν σε κάποιο ΚΥΔ άρα χωρίς να πληρώσουν κάποιο αντίτιμο ή β) σε κάποιον πιστοποιημένο φορέα υποβοήθησης, ΚΥΔ δηλαδή, όπου θα πληρώσουν για την υποβολή της αίτησής τους.

3 Ποιος θα είναι ο ρόλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο νέο μοντέλο του ΟΣΔΕ;

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ως πάροχος ψηφιακών λύσεων και με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στο ΟΣΔΕ, διαθέτει προς κάθε ενδιαφερόμενο τη δική της εφαρμογή υποβοήθησης υποβολής ΕΑΕ 2023. Τα ΚΥΔ μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν για την υποβολή των αιτήσεων των πελατών τους την ΕΑΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr ή την εφαρμογή που παρέχει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

4 Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα των αγροτών;

Τα δεδομένα που θα υποβάλλονται στην εφαρμογή υποβοήθησης υποβολής ΕΑΕ της GAIA θα αποστέλλονται απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η βάση δεδομένων του οποίου θα αποτελεί το αποθετήριο όλων των δεδομένων των ΕΑΕ που θα υποβάλλονται είτε από τη δική του εφαρμογή, είτε από εφαρμογές τρίτων.

5 Πόσο ασφαλής είναι αυτή η διαδικασία;

Η διαδικασία είναι πιο ασφαλής από ποτέ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κύριος των δεδομένων του ΟΣΔΕ, τα οποία εισρέουν στο σύστημά του με πρωτόκολλα που ο ίδιος ορίζει και ελέγχονται με τρόπο που ο ίδιος υποδεικνύει. Τρίτα συστήματα διαλειτουργούν με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο για την άντληση των απαραίτητων δεδομένων και την επιστροφή τους σε αυτό.

6 Σε ποιον βαθμό το νέο μοντέλο του ΟΣΔΕ συνάδει με τις προβλέψεις της νέας ΚΑΠ;

Το μοντέλο που προωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τους στόχους της νέας ΚΑΠ και μάλιστα έρχεται να τους ενισχύσει, καθώς σε όλο το εγκεκριμένο ΣΣ γίνεται αναφορά σε τροφοδότηση συστημάτων με στοιχεία ΟΣΔΕ για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

7 Τι αλλάζει για τον παραγωγό-πελάτη του ΚΥΔ;

Όσο πιο πολλές λειτουργικότητες παρέχει το ψηφιακό περιβάλλον που χρησιμοποιεί το ΚΥΔ, τόσο καλύτερη εξυπηρέτηση μπορεί να παρέχει στον πελάτη του, δηλαδή τον αγρότη.

Οι αγρότες, στην πλειονότητά τους, επιλέγουν κάποιο ΚΥΔ για να υποβάλουν την αίτησή τους και όχι μόνο. Τα ΚΥΔ αποτελούν σε μεγάλο βαθμό σύμβουλο και καθοδηγητή του αγρότη, όχι μόνο για το ΟΣΔΕ, αλλά και για ένα σύνολο προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αγροτική του εκμετάλλευση.

Πλέον, οι παραγωγοί μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες καινοτόμες υπηρεσίες, πέραν της υποβολής της ΕΑΕ, προς την κατεύθυνση της στήριξης της οικονομικής και περιβαλλοντικής τους βιωσιμότητας.

8 Γιατί να επιλέξει ένα ΚΥΔ την εφαρμογή υποβοήθησης υποβολής της ΕΑΕ 2023 της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ;

Κατ’ αρχάς, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ απασχολείται στο έργο του ΟΣΔΕ πολλά χρόνια και έχει την τεχνογνωσία να υλοποιεί και να υποστηρίζει πληροφοριακά συστήματα που σχετίζονται με το αγροτικό γίγνεσθαι. Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό με πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση του ΟΣΔΕ και των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, οπότε μπορεί να παρέχει στα ΚΥΔ και κατ’ επέκταση στον αγρότη ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις με ασφαλή και ακριβή αποτελέσματα.

Επιπλέον, χάρη στις καινοτόμες υπηρεσίες που έχει αναπτύξει ο τεχνολογικός της εταίρος, NEUROPUBLIC AE, σύμφωνα με τους στόχους και τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι σε θέση να βοηθήσει τους παραγωγούς στην ένταξή τους στα Οικολογικά Προγράμματα του Πρώτου Πυλώνα (eco schemes). Ειδικότερα, προτείνει στους ενδιαφερόμενους αγρότες μία ψηφιακή εφαρμογή, τη gaiasense app by NEUROPUBLIC, η οποία ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις ένταξής τους στο Οικολογικό Πρόγραμμα 6, βάσει της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Παράλληλα, το gaiasense app αποτελεί πολύτιμο εργαλείο και για άλλα καθεστώτα στήριξης της νέας ΚΑΠ, όπως αυτό των γεωργικών συμβούλων.

9 Τι επιδιώκει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στο έργο του ΟΣΔΕ 2023;

Να διευκολύνει τα ΚΥΔ στις καθημερινές τους εργασίες, ο όγκος τον οποίων είναι μεγάλος, ενόψει της νέας ΚΑΠ 2023-2027. Να δώσει στα ΚΥΔ τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους αγρότες διασφαλίζοντας, στον βαθμό που είναι εφικτό από πλευράς ΚΥΔ, τις πληρωμές που δικαιούνται. Τέλος, φιλοδοξεί να συνδράμει στην υλοποίηση των εθνικών στόχων όπως αυτοί αποτυπώνονται στο ΣΣ της χώρας μας.

Όραμα της εταιρείας είναι η πορεία προς την ψηφιακή μετάβαση των αγροτών που ορίζει η νέα ΚΑΠ 2023-2027 να γίνει με ασφαλή και ορθολογικό τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα αυτής της μετάβασης να αξιοποιηθούν από τις επόμενες γενιές.

10 Τι θα συμβουλεύατε τους αγρότες και τα ΚΥΔ;

Ήταν μια δύσκολη χρονιά φέτος για πολλούς λόγους και το άγχος των αγροτών και των ΚΥΔ είναι μεγάλο, δικαιολογημένα. Χρειάζεται προσήλωση στους στόχους, επιμονή και διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων για να επιτευχθεί το έργο της πληρωμής των αγροτών με τους όρους της νέας ΚΑΠ. Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία όλων και με ειλικρινή συνεργασία, το αποτέλεσμα μόνο θετικό μπορεί να είναι!